อยากสลับป้ายทะเบียนรถ ต้องทำยังไง ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 13 ก.ย 2566
แชร์ 0

ซื้อรถยนต์มาใช้แต่ได้เลขทะเบียนไม่ถูกใจ อยากสลับป้ายทะเบียนไปใช้ป้ายทะเบียนเก่า หรือได้ป้ายประมูลมา มีวิธีดำเนินการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

หากต้องการสลับป้ายทะเบียนไปใช้ป้ายทะเบียนของรถคันอื่น สามารถดำเนินเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีรถอย่างน้อยสองคัน และทั้งสองคันต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่เดียวกัน กรณีที่จดทะเบียนต่างพื้นที่ จะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ขนส่งเสียก่อน โดยจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

สลับป้ายทะเบียนรถ

เอกสารที่ใช้ในการสลับทะเบียน

ป้ายทะเบียนปกติ

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง พร้อมสำเนา
 • บัตรประจำประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาเจ้าของรถ
 • แผ่นป้ายทะเบียนเดิม
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ
 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ป้ายทะเบียนประมูล

 • หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
 • หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

อ่านเพิ่มเติม >>

สลับป้ายทะเบียนรถ

กรณีรถติดไฟแนนซ์

รถติดไฟแนนซ์ก็สามารถยื่นเรื่องขอสลับทะเบียนได้ แต่ผู้ครอบครองหรือผู้เช่าซื้อรถ จะต้องแจ้งให้ไฟแนนซ์รับทราบและยินยอมก่อน เมื่อไฟแนนซ์ยินยอมให้สลับป้ายทะเบียนได้ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองจากทางไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์
 • หนังสือยินยอม ลงนามทั้งผู้เช่าซื้อ และไฟแนนซ์

ค่าใช้จ่ายในการสลับป้ายทะเบียนรถ

 • ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท 
 • ค่าคำขอ 75 บาท 

สลับป้ายทะเบียนรถ

ในการยื่นเรื่องขอสลับป้ายทะเบียนรถ จะต้องมีภาษีรถยนต์ประจำปีเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หรือ 30 วัน หากเหลือน้อยกว่านั้น จะต้องจ่ายค่าภาษีประจำปีก่อน 

การขอสลับป้ายทะเบียน ผู้ยื่นเรื่องจะต้องมีรถอย่างน้อยสองคัน เนื่องจากป้ายทะเบียนรถยนต์นั้นไม่สามารถถือลอยได้โดยไม่ต้องมีรถมารองรับ (ยกเว้นป้ายประมูล) หากมีรถไม่ถึงสองคัน ก็จะไม่สามารถสลับป้ายทะเบียนได้ เว้นแต่จะได้ทะเบียนประมูลมา 

หากสนใจรถยนต์มือ2ราคาถูก ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Chobrod.com
แหล่งซื้อขายรถยนต์มือสองราคาถูกรถบ้าน ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ