รถเสียบนถนน ถูกใบสั่งจริงเหรอ ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 24 ก.ค 2563
แชร์ 0

ขับรถอยู่ดี ๆ รถเสียบนถนนซะงั้น ซ้ำร้ายมีสิทธิ์เสี่ยงโดนใบสั่งอีก ว่าแต่ว่า ? เป็นกฎหมายข้อใดกัน ที่เรียกเก็บค่าปรับสำหรับกับเหตุไม่ตั้งใจให้เกิดเช่นนี้

เหตุการณ์รถเสียขณะขับขี่ระหว่างเดินทาง เป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัว และยิ่งมาจอดเสียบนถนนอาจจะต้องหัวเสียมากขึ้นไปอีกหากถูกเจ้าพนักงานเรียกปรับ ซึ่งหลายคนที่เจอเข้ากับเหตุการณ์นี้อาจจะตั้งคำถามว่า รถเสียเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น แล้วทำไมถึงต้องมาถูกเรียกจับค่าปรับอีก แบบนี้ตำรวจทำถูกหรือไม่ ? เราจะพาไปหาคำตอบกับเรื่องนี้กัน

เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น


สาวรถเสียจอดเลนขวา โดนตำรวจแจก “ใบสั่ง”

เคยเกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่ถกเถียง กับกรณีที่ผู้ใช้รถหลายหนึ่งเกิดเหตุรถเสียทำให้ต้องนำเข้ารถจอดเลนขวา และถูกทางเจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งเรียกปรับ โดนระบุความผิดเอาไว้ว่าเป็นการกีดขวางทางจราจร เป็นสาเหตุทำให้รถติด และทำให้เกิดคำถามในสังคมตามมามากมายว่าพฤติกรรมของเจ้าพนักงานถูกต้องหรือไม่ ? เพราะในเมื่อรถเสียเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เจ้าหน้าที่ควรที่จะเข้าช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือประชาชนก่อนจะดีกว่ามีนั่งเรียกเก็บค่าปรับเช่นนี้ และนั่นก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้คำตอบ คือการออกใบสั่งเรียกค่าปรับกรณีรถเสียบนถนน และนำมาจอดไว้ข้างทางเช่นนี้ ผิดกฎหมายข้อใด

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับจราจร 2563 กฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้าง ?
>> อัตราค่าปรับจราจร ต้องรู้ ! ใช้รถแบบนี้ ระวังถูกจับปรับ

รถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์รถเสีย ไม่สามารถใช้งานต่อได้ ต้องหยุดจอดชั่วคราวบนถนนเส้นที่มีการสัญจรไปมาตลอดเวลาและทำให้เกิดการติดขัด มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่มีการระบุไว้ว่า

"มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี

สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง"

และมาตรา ๑๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

เจ้าของรถอาจต้องเป็นคนจ่ายค่ายกรถ
ไม่อยากเสียค่ายก เช็กรถให้ดีก่อนใช้งาน

หากสรุปให้เข้าใจแบบง่าย ๆ คือ ในฐานะเจ้าของรถที่ถูกนำมาใช้งานบนท้องถนน จะต้องดูแลรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ ทั้งอุปกรณ์ภายในและระบบต่าง ๆ รวมถึงเครื่องยนต์ต้องใช้งานได้ตามปกติ ก่อนนำรถมาใช้งานก็ต้องตรวจเช็กสภาพให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่ารถจะไม่ไปเกิดอาการเสียระหว่างทาง เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ ตามมาจากการจอดรถที่เสียเอาไว้บนถนน ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดจราจรติดขัด เกิดการกีดขวางจราจร และทางเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นว่าอาจเกิดผลเสียจากการรถติดก็สามารถเรียกเอาผิดได้จริงนั่นเอง

พิจารณาตามเหตุสมควร

แต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ลองตรวจเช็กอีกครั้งว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ? เพราะหากรถที่ผ่านการตรวจสภาพมาและได้รับให้วิ่งบนถนนแล้วก็หมายความว่ารถได้รับการรบรองจากทางขนส่งมาแล้ว ดังนั้นการที่รถเสียขึ้นมาอาจเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากการละเลย ไม่ใส่ใจดูแลสภาพรถจนเป็นเหตุให้เกิดรถเสียขึ้นมากลางทางและสร้างความเดือดร้อนไปบนท้องถนน

ตรวจเช็กสภาพรถ
ตรวจรถให้ดีก่อนออกเดินทาง

และเช่นเดียวกัน หากพิจารณาดูแล้วพบว่ารถคันดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุด ที่เจ้าของรถไม่นำไปซ่อมบำรุง ทั้ง ๆ ที่เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ในสภาพไม่พร้อมจะนำมาใช้งานเลยตั้งแต่แรก หรือเป็นรถที่ไม่ได้รับการตรวจสภาพเลย ถือเป็นการจงใจที่นำรถอันมีลักษณะผิดไปตามที่ทางกฎหมายกำหนดมาใช้งาน สามารถเรียกปรับได้ในทันที

กล่าวโดยสรุป เมื่อรถเสียบนถนน อันเป็นเหตุทำให้เกิดรถติด เป็นการกีดขวางจราจร ถือว่ามีความผิดจริงตามกฎหมาย แต่ทางเจ้าพนักงานก็ควรจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสมในการออกใบสั่งเรียกเก็บค่าปรับ และทางผู้ใช้รถเองก็ควรหมั่นตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นเดียวกัน หากพบความผิดปกติภายในอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์รถให้รีบตรวจเช็กหรือเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการทันที เพื่อการเดินทางที่เต็มไปด้วยความอุ่นใจ ปลอดภัย และปลอดใบสั่ง

ดูเพิ่มเติม
>> ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร 2563 แจ้งจับได้ค่าปรับครึ่งนึง !
>> กฎหมายไฟหน้ารถยนต์ ดัดแปลงโดนจับปรับหนัก คนแจ้งรับ 50%

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู รถบ้านมือสองได้ที่นี่

ANNOiNA