ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร 2563 แจ้งจับได้ค่าปรับครึ่งนึง !

ประสบการณ์ใช้รถ | 23 ก.ค 2563
แชร์ 77

เช็กก่อน ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร 2563 ผู้ใช้รถพึงระวัง! 5 ความผิดที่คิดว่าไม่เป็นไร แต่หากฝ่าฝืนมีโทษปรับมากกว่าที่คิด สูงสุด 5 พันบาท แถมผู้แจ้งได้รับเงินครึ่งนึง

บ่อยครั้งที่เราละเลยผู้กระทำผิด เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร จนในที่สุดมันกลายเป็นเรื่องปกติในสายตาของเรา แต่รู้หรือไม่ ว่าความผิดเล็ก ๆ เหล่านั้น เมื่อก่อตัวขึ้นทุกวัน ก็สามารถทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงได้เช่นกัน เช่นเดียวกับการใช้รถใช้ถนน ที่ตอนนี้ ที่กองบังคับการปราบปรามได้ออกมากวดขันประชาชน กับ 5 ข้อห้ามกระทำผิดสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งทุกความผิดมีรางวัลให้สำหรับผู้แจ้งจับด้วย

1. รถบรรทุก ทำหิน, ทราย หรือดิน ร่วงหล่นบนถนน

ข้อนี้ สิงห์รถบรรทุกต้องระวังให้ดี หากหิน, ดิน หรือทราย ที่คุณกำลังบรรทุกเกิดร่วงหล่นบนถนนขึ้นมา ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม จะถือว่ามีความผิดเต็ม ๆ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ที่ระบุว่า

รถบรรทุก ทำของหล่น ถูกปรับ
จะขนดิน, หิน หรือทราย ต้องหาอะไรมาคลุม หรือกั้นไว้ 

มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด  ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจาย ลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท

2. แต่งรถ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน

ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน สำหรับการซ่อม, แต่ง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บนถนน หากฝ่าฝืนจะถือว่าทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 16 ที่ระบุว่า

ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน
เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน มีโทษปรับ 5,000 บาท 

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> ค่าปรับจราจร 2563 กฎหมายว่าไว้อย่างไรบ้าง ?
>> อัตราค่าปรับจราจร ต้องรู้ ! ใช้รถแบบนี้ ระวังถูกจับปรับ

3. จอดรถบนทางเท้า

ความผิดอีกอย่างที่เห็นเป็นประจำจนชินตา คือการจอดรถบนทางเท้า ซึ่งคำว่า “ทางเท้า” ก็มีความหมายชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วว่าเป็นทางสำหรับคนเดินเท้า ไม่ใช่รถแต่อย่างใด ผู้ที่ฝ่าฝืนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่ระบุไว้ว่า

​ห้ามจอดรถบนทางเท้า
จอดรถบนทางเท้า มีโทษปรับ 5,000 บาท 

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชํารุดเสียหาย (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอด หรือขับขี่ได้ หากละเมิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

4. ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า

สำหรับข้อนี้ ผู้ใช้รถยนต์หรือรถขนาดใหญ่ ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะพี่วินฯ ทั้งหลาย ต้องระวังไว้ให้ดี! เพราะหากคุณตำรวจเห็นว่า คุณขับรถบนทางเท้าขึ้นมาละก็ โดนใบสั่งแน่นอน เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ที่ระบุไว้ว่า

​ขับรถบนทางเท้า มีโทษปรับ 5,000 บาท
ขับรถบนทางเท้า พฤติกรรมที่ไม่ควรทำ

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชํารุดเสียหาย (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอด หรือขับขี่ได้ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

5. ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ

ไม่ว่าจะขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม ต้องเก็บเศษซากยานยนต์นั้นกลับไปด้วย ห้ามทิ้งไว้บนถนน หรือสถานสาธารณะเด็ดขาด เพราะชิ้นส่วนดังกล่าวจะกีดกวางการจราจรของผู้อื่น หากละเมิดจะถือว่าทำผิดกฎหมายตามมาตราที่ 18 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ที่ระบุไว้ว่า

ทิ้งซากรถบนถนน มีโทษปรับ 5,000 บาท
ทิ้งซากรถบนถนน มีโทษปรับ 5,000 บาท 

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ไม่เพียงเท่านั้น กองบังคับการปราบปราม ยังเพิ่มความคุมเข้ม ด้วยการชี้แนะให้ประชาชนทั่วไปคอยสอดส่อง และแจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิด ไปที่ ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 โดยจะได้สิ่งตอบแทนเป็นเงิน  50% จากค่าปรับทั้งหมดเลยทีเดียว

​กองปราบเตือน 8 สิ่งผิดกฎหมาย
ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร 2563

เมื่อรู้แล้ว ก็อย่าปล่อยให้ความมักง่าย นำความเดือดร้อนมาสู่ตน การฝ่าฝืนกฎหมายทำได้ง่าย แต่รักษากฎหมายก็ทำไม่ยากเลยเช่นกัน เช่นนั้นแล้ว เลือกทางที่ถูกต้องดีกว่าไหม จะได้ไม่เสียทั้งเงินทั้งเวลาในภายหลัง เตือนแล้วนะ 

ดูเพิ่มเติม
>> จอดรถในที่ห้ามจอด ค่าปรับเท่าไหร่ ?
>> กฎหมายรถแต่ง 2563 รวมค่าปรับการแต่งรถที่สายซิ่งที่ควรรู้

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู รถยนต์มือสองราคาถูกได้ที่นี่

M.BABE