ถึงเวลาแล้วยัง? ที่ไทยควรผลักดัน Car Seat ให้บรรจุเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กสักที!

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 พ.ค 2562
แชร์ 0

ทุกวันนี้คุณคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนแทบจะทุกวัน ซึ่งเหตุการณ์แต่ละครั้งบ่อยครั้งที่มาพร้อมกับความสูญเสีย ถึงแม้ในปัจจุบันระบบความปลอดภัยในรถจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นและทันสมัยขึ้นทุกวัน แต่ก็เรียกว่าไม่สามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่การป้องกันเอาไว้ก็เป็นวิธีที่ดีกว่า อย่างน้อยก็ได้ช่วยลดการกระแทกหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

แล้วรู้หรือไม่ว่ากลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือเด็กและเยาวชน เนื่องจากวัยนี้ยังไม่มีความสามารถและการตัดสินใจอย่างพียงพอที่จะปกป้องตนจากอันตรายที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ เป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการดูแลปกป้องจากผู้ปกครองเป็นหลัก และสมควรที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมเปิดสถิติ ไทยติดอันดับ 9 อุบัติเหตุโลก อันดับ 1 อาเซียน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางขนส่งในเด็กและเยาวชน

ผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลิดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กข้อมูลปีพ.ศ. 2551 พบอัตราการเสียชีวิตในเด็กอายุระหว่าง 1-14 ปี ราว 3,000 ราย ระบุว่า การเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพบเป็นร้อยละ 25 นับเป็นอันดับ 2 รองมาจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำจำแนกตามกลุ่มอายุพบว่าเด็กอายุ 1-9 ปี เสียชีวิตจากการขนส่งปีละ 250-300 คน ส่วนในช่วงวัย 10-14 ปี สถิติการเสียชีวิตอยู่ที่ระหว่าง 400-500 คน นอกเหนือจากการเสียชีวิต ยังรวมไปถึงการได้รับความพิการหรืออาการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลปีละจำนวนมาก

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในทั่วโลกทุก ๆ  4 นาทีจะมีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน จากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยในประเทศไทยพบอัตราการเสียชีวิตของเด็กต่อประชากร 100,000 คนอยู่ที่ร้อยละ 5.03-7.25 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการโดยสารรถโดยสารส่วนบุคคล รถกระบะ

ดูเพิ่มเติม
>> ไทยมียอดผู้ตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากอันดับ 2 เป็นอันดับ 9 ของโลก
>> กฎหมายรถยนต์ที่ไทย ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จะตัดสินใจอย่างไร?

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางขนส่งในเด็ก

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการโดยสารรถโดยสารส่วนบุคคล รถกระบะ ที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้มีการชนกันอย่างแรงส่งผลให้เด็กหลุดจากที่นั่งกระเด็นออกมานอกรถ หรือหลุดจากอ้อมกอดของผู้ปกครองไปกระแทกส่วนต่าง ๆ ในรถ ส่วนหนึ่งของสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการไม่ใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กนั่นเอง

Car Seat คืออะไร จำเป็นแค่ไหนสำหรับการนั่งรถสำหรับเด็ก

Car Seat เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยขณะนั่งรถสำหรับเด็ก มีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีการออกกฎหมายบังคับใช้ และมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน โดยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์จะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตของเด็กได้ถึงร้อยละ 70

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงมีกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ส่วนกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก จากการประเมินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กของประเทศไทยโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก

Car Seat ในไทย กับความสำคัญที่ไม่ได้รับความสำคัญ

ในไทยนั้นยังมีหลายคนที่มองไม่เห็นถึงความสำคัญสำหรับการใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและไม่ตระหนักถึงปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดไอย่างไม่ทันคาดคิด สำหรับการจัดที่นั่งสำหรับเด็กที่พบเห็นทั่วไป ถ้าเด็กเล็กก็จะให้เด็กนั่งอยู่บนตักของผู้ปกครอง หรือถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยพอที่จะประคองตัวเองได้ก็จัดให้นั่งที่ที่นั่งธรรมดาทั่วไป โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรที่เป็นมาตรฐานรับรองว่าจะคุ้มครองได้ปลอดภัยถึง 100 เปอร์เซ็นต์


วิดีโอคลิปแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้ Car Seat และไม่ใช้

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา ความเสี่ยงที่เด็กจะหลุดจากอ้อมอกหรือกระเด็นออกจากที่นั่งเป็นไปได้สูงมาก เพราะด้วยสรีระและการควบคุมของเด็กไม่ได้แข็งแรงมากพอเท่ากับผู้ใหญ่ คนอุ้มเด็กเองยังมีเข็มขัดนิรภัย แต่เด็กมีเพียงอ้อมกอดที่ประคองเอาไว้เพียงอย่างเดียว และเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น โอกาสที่เด็กจะเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงอาจจนถึงขั้นเสียชีวิตจึงอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงทีเดียว

ปัจจุบันในไทยเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง Car Seat มากขึ้น

ปัจจุบันในไทยเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง Car Seat มากขึ้น

ปัจจุบันในไทยเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง Car Seat มากขึ้น

ปัจจุบันในไทยเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง Car Seat มากขึ้น

ช่วงระยะ 2-3 ปีให้หลัง ด้วยพลังของสื่อออนไลน์กับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย เริ่มมีการตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้น ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีลูกเล็กหันมาให้ความสนใจถึงเรื่องการติดตั้งที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก แต่ในแง่ของกฎหมาย Car Seat ยังไม่มีข้อกำหนดใช้ที่จริงจัง มีเพียงการใช้คำสั่งที่ระบุถึงการใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับทุกที่นั่งเท่านั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องการใช้ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก

Car Seat ซื้อง่ายเเต่ช่วยชีวิตได้จริงๆ

Car Seat ซื้อง่ายเเต่ช่วยชีวิตได้จริงๆ 

ถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมาย แต่อัตราให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่อง Car Seat ในไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นภายในครอบครัว หลาย ๆ บ้านทำการติดตั้ง Car Seat เพื่อใช้งานกับเด็กกันแล้ว นับว่าเป็นการรับมือที่ดี แต่มีบางส่วนเช่นกันที่ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ยังไกลตัว ด้วยความที่ Car Seat มีราคาที่ค่อนข้างสูง และอาจมองว่าบางครั้งการเดินทางที่ไม่ได้เป็นการเดินทางไกลไม่จำเป็นต้องใช้งานก็ได้

แต่การลงทุนเพื่อแลกกับความปลอดภัยของคนที่คุณรัก เป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะจ่ายไม่ใช่เหรอ? อย่ารอให้เกิดการสูญเสียก่อน ทุกวันนี้ Car Seat หาซื้อได้ไม่ยาก และราคาไม่ได้สูงมากจนจับต้องไม่ได้ เราเองก็สร้างความปลอดภัยโดยไม่ต้องรอกฎหมาย เพราะถ้าหากไม่มีความพร้อม หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไร้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจะดีที่สุด เพราะหากเกิดความสูญเสียมาแล้ว เมื่อนั้นถึงคุณจะเสียใจและร้องไห้และโทษตัวเองมากแค่ไหน อุปกรณ์เสริมใด ๆ ในโลก ก็เรียกชีวิตของลูกน้อยที่คุณรักกลับมาไม่ได้อีกแล้ว

ดูเพิ่มเติม
>> ไม่รู้ ต้องอ่าน! Car Seat สำคัญสำหรับเด็กอย่างไร

>> 7 วิธีทำให้เด็กปลอดภัยและนั่งอยู่ในรถอย่างมีความสุข

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้

ANNOiNA