ข้อควรรู้ก่อนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 กับ ก่อนต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี 2563 อัปเดตล่าสุด

ประสบการณ์ใช้รถ | 23 เม.ย 2563
แชร์ 44

อัปเดตล่าสุดเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติเมื่อต้องไปต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี กับ 5 ปี ไป 5 ปี พร้อมวิธีต่อล่วงหน้า และใบขับขี่หมดอายุควรปฏิบัติอย่างไร

>> คนแจ้งรับ คนโดนจับเสีย ขนส่งฯ เตือนรถดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้าย ผิดกฎหมายปรับแน่
>> เช็คด่วน !!! ขั้นตอนการขอทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ต้องออกไปเสี่ยง COVID-19

ต่ออายุใบขับขี่รอบปี 2563

ต่ออายุใบขับขี่รอบปี 2563

การต่อใบขับขี่แบบชั่วคราว เรียกว่าการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี ถ้าไม่อยากใช้เวลานั่งอบรมใหม่ทั้งหมดจะต้องไปต่ออายุเพื่อรับใบขับขี่ชนิด 5 ปี โดยไม่ต้องรอให้ใบขับขี่ใกล้หมดอายุก่อน 90 วัน เพียงคุณครอบครองใบขับขี่มาแล้วกว่า 1 ปี ก็สามารถไปต่อใบขับขี่แบบ 5 ปีได้ก่อน แต่ถ้าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ จะต้องเพิ่มขั้นตอนสอบใหม่ ดังนี้

  • สิ้นอายุ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่
  • สิ้นอายุ 3 ปี ต้องอบรมใหม่ สอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ผู้ขับขี่สามรถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือนก่อนหมดอายุ

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี

-ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-บัตรประชาชนตัวจริง
-ใบรับรองแพทย์  (มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์รับรองได้ไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตอบสนอง โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบดังนี้

-ทดสอบการมองเห็นสี

-ทดสอบสายตาทางลึก

-ทดสอบสายตาทางกว้าง

-ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณ

3.อบรบ 1 ชั่วโมง

4.ถ่ายรูปทำใบขับขี่

5.ชำระค่าทำเนียมด้วยจำนวนเงิน 505 บาท

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี จะไม่ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ แต่ต้องใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นท่านที่ต้องติดต่อขอทำใบขับขี่ช่วงโควิด-19 นี้ต้องลงทะเบียนต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ e-Learning เช่นกัน และถ้าหากต้องการต่อก่อนล่วงหน้าหรือใบขับขี่สิ้นอายุ จะต้องเพิ่มขั้นตอนดังนี้

  • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี ต้องอบรม 1 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับการขับรถ
  • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีที่ขาดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวกับการขับรถ
  • ต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปีที่ขาดอายุเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียน พร้อมกับสอบขับรถในสนามสอบด้วย

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ต้องการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ผู้ขับขี่สามรถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือนก่อนหมดอายุ

ข้อกำหนดขั้นตอนการต่อใบขับขี่

ข้อกำหนดขั้นตอนการต่อใบขับขี่

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี

-ใบขับขี่อันเดิม
-บัตรประชาชนตัวจริง

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตอบสนอง โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบดังนี้

-ทดสอบการมองเห็นสี

-ทดสอบสายตาทางลึก

-ทดสอบสายตาทางกว้าง

-ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเหยียบเบรกหลังเห็นสัญญาณ

3.อบรบ 1 ชั่วโมง

4.ถ่ายรูปทำใบขับขี่

5.ชำระค่าทำเนียมด้วยจำนวนเงิน 505 บาท

รอบเวลาอบรมทุก 1 ชั่วโมง

รอบเวลาอบรมทุก 1 ชั่วโมง

หากใบขับขี่สิ้นอายุไปมากกว่า 1 ปี จะต้องรอไปทำใหม่ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านหลังยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงช่องทางเดียว เพราะต้องสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบขับรถใหม่ แต่หากยังไม่ขาดอายุและยังอยู่ในช่วงเวลาผ่อนผัน ก็เตรียมทำเรื่องสอบไว้ก่อนเพื่อเก็บคะแนนไว้ยื่นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงสามารถจองคิวรับใบขับขี่ล่วงหน้าได้ ดังนั้นทุกท่านต้องติดตามข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อจะได้ไม่พลาดต่ออายุใบขับขี่รอบปี 2563 นี้ครับ

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่