ตำรวจ เผยกฎจราจรใหม่ปี 62 ทำผิดไม่ต้องยึดใบขับขี่

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 พ.ย 2561
แชร์ 13

หลายคนที่ใช้รถใช้ถนน คงจะเคยถูกยึดใบขับขี่กันมาบ้าง ถ้าเคยเชื่อว่าบางท่านคงจะหงุดหงิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดใบขับขี่แล้วต้องไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจแต่เมื่อเป็นกฏก็ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด แต่มันทั้งเสียเวลาและเสียสตางค์ ทั้งๆที่ ยุค 4.0 เจ้าหน้าที่ สามารถบันทึกข้อมูลในใบขับขี่ของเราจากล้องในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่นๆที่ทันสมัย คล้ายกับการกล้องจับความเร็วที่ตำรวจสมารถส่งใบสั่งให้เราแบบเดลิเวอรี่ ถึงที่บ้าน โดยที่เรามิอาจปฏิเสธในการจ่ายค่าปรับได้เช่นกัน

 ภาพประกอบเนื้อหา

 ภาพประกอบเนื้อหา

เพื่อให้เกิดกฎหมายมีความยืดหยุ่น ทันสมัย แต่ยังคงประสิทธิภาพในการบังคับใช้  พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้เผยว่า ขณะนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา140 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจยึดใบอนุญาตขับขี่หากพบผู้กระทำความผิด โดยทางสตช.ได้มีการปรับแก้กฎหมายพรบ.จราจรทางบก ม.140  ใหม่ในการตรวจจับเมื่ออกใบขับขี่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรห้ามยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้

โดยกฎหมายนี้อาจมีข้อยกกรณีพบเห็นว่าผู้ขับขี่อยู่ในลักษณะต้องห้ามในการได้รับอนุญาตให้ขับรถต่อไป ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และร่างกาย เจ้าหน้าที่สามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ได้ชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เมื่อปรากฎแก่เจ้าพนักงานจราจรไม่ว่าพบด้วยตนเองหรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์หรือโดยวิธีการอื่นใด ว่า ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ โดยจะให้เจ้าพนักงานจราจรว่ากล่าวตักเตือนหรืออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้นั้นชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้

สำหรับกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ

>> เจาะลึกกับปัญหา “การจราจรติดขัด” ในไทย ... ผิดที่ใคร “ตำรวจ” หรือ “ประชาชน”?
>> 10 ของแต่งรถที่ไม่ควรแต่ง!!!

ภาพประกอบเนื้อหา

พล.ต.ต.เอกรักษ์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาคณะกฤษฎีกาได้ผ่านร่างพิจารณาแล้ว และทางสตช.ได้จัดทำประชาพิจารณ์ฟังความเห็นประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนำไปประกอบการออกประกาศใช้กฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับแนวคิดที่จะยกเลิกการยึดใบอนุญาตขับขี่นั้น เนื่องจากปัจจุบันในรถโดยสารธารณะได้มีระบบตรวจสอบเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยบังคับให้รถโดยสารสาธารณะมีการติดตั้งเครื่องจีพีเอส ซึ่งจะต้องใช้ใบขับขี่ในการรูดเครื่องจีพีเอสเพื่อแสดงตัว ในการขับขี่ง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และควบคุมการใช้ความเร็วของรถ ซึ่งทางสตช.จึงเกรงว่าผู้ขับขี่จะไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งในอนาคตจะมีระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรซึ่งไม่จำเป็นจะต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ โดยกฎหมายใหม่ที่อยู่ระหว่างการร่างนั้นจะครอบคลุมและบังคับทั้งรถทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งในการจัดประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวไม่มีผู้คัดค้าน ซึ่งหลังจากนี้สตช.จะเสนอเรื่องไปยังกฤษฎีกา นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามขั้นตอน โดยการแก้กฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณปี 62

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ 

Chobrod ขอฝากความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไว้เพียงเท่านี้เเละคราวหน้าเรื่องอะไรติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับ

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่  
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้