ชัด ๆ ! เจอด่านตรวจ ตำรวจยึดใบขับขี่ได้ไหม?

ประสบการณ์ใช้รถ | 16 ต.ค 2563
แชร์ 0

สงสัยหรือไม่? เมื่อเจอด่านเรียกตรวจ ตำรวจยึดใบขับขี่ได้ไหม? เรามีคำตอบมาฝากกัน!

ผู้ใช้รถกับด่านตำรวจเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะขับรถไปที่ไหนก็ต้องโดนโบกมือดักกวักมือเรียกอยู่ร่ำไป โดนเรียกตรวจพ.ร.บ.-ภาษีรถยนต์บ้าง เรียกดูใบขับขี่บ้าง หรือตรวจแอลกอฮอล์บ้าง ซึ่งรู้หรือไม่ว่า ปัจจุบัน ตำรวจไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ของคุณอีกต่อไปแล้วนะ! 


ตำรวจไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้แล้ว

เนื่องจากมีการยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บใบขับขี่แล้ว ตามมาตรา 140 วรรคสอง ในพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป แต่ยังออกใบสั่งเรียกปรับผู้กระทำผิดได้เหมือนเดิม

ทั้งนี้ หากโดนเรียกตรวจ แล้วไม่ได้พกใบขับขี่ตัวจริงมา คุณก็สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิทัล หรือรูปถ่ายใบขับขี่ให้เจ้าหน้าที่ดูได้ ตามมาตรา 31/1 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ว่า


ใบขับขี่ดิจิทัล

“...ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว...”


รูปถ่ายใบขับขี่

ทว่า แม้จะยึดใบขับขี่ไม่ได้แล้ว แต่คุณตำรวจก็ยังออกใบใส่ให้คุณได้อยู่นะ ดังนั้น อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไปต่อภาษี พ.ร.บ. รถยนต์ รวมถึงทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยด้วยล่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับทีหลัง 

อ่านเพิ่มเติม >>