งานวิจัยเผย "คนขับรถหรู มีนิสัยขับรถแย่กว่าคนทั่วไป"

ประสบการณ์ใช้รถ | 12 ก.พ 2563
แชร์ 0

งานวิจัยจาก Swedish School of Social Science มหาวิทยาลัย University of Helsinki ประเทศสวีเดน นำโดย Jan-Erik Lönnqvist อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาสังคม ได้ทำการวิจัยพบว่า 'คนที่ขับรถหรูจะมีนิสัยขับรถแย่กว่าคนทั่วไป'

ในหลายๆ ครั้งที่เราขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเห็นพฤติกรรมแย่ๆ ของคนขับรถหรูจนชวนให้หงุดหงิดใจ และอาจปลอบตัวเองให้ใจเย็นลงว่า จะขับรถธรรมดาหรือรถแพงก็มีนิสัยขับรถแย่เหมือนกันนั่นแหละ ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งว่าคนที่ขับรถดีนั้นอยู่ที่นิสัยส่วนตัวใช่ความแพงของรถ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาเสริมประเด็นนี้ด้วยว่า "คนที่ขับรถแพงๆ น่ะ มีนิสัยขับรถที่แย่กว่าคนธรรมดาทั่วไป" 

งานวิจัยเผย "คนขับรถหรู มักชอบขับรถแย่"

คนขับรถหรู มักขับรถแย่
คนขับรถหรู มักขับรถแย่

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of International Psychology ที่เป็นวารสารที่รวบรวมงานวิจัยด้านจิตวิทยาจากทั่วทุกมุมโลก โดยการวิจัยนี้เลือกสำรวจกลุ่มผู้ใช้รถจำนวน 1,892 ราย ด้วยลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ทั้ง  5 ปัจจัย ได้แก่ ความเปิดรับประสบการณ์ (openness to experience), ความพิถีพิถัน (conscientiousness), ความสนใจต่อสิ่งภายนอก (extraversion), ความยินยอมเห็นใจ (agreeableness) และความไม่เสถียรทางอารมณ์ (neuroticism) ซึ่งพบว่าผู้ใช้รถหรู มักมีพฤติกรรมการขับรถที่ประมาท และมักฝ่าฝืนกฎจราจร โดยเฉพาะการฝ่าไฟแดง การไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทาง รวมไปถึงการมีพฤติกรรมก้าวร้าวขณะขับขี่บนท้องถนน นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าผู้มีพฤติกรรมเช่นนี้มักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

สาเหตุที่ขับรถหรูแล้วขับรถแย่

ผลสำรวจที่ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ชายที่มีนิสัยชอบการโต้แย้ง, ปากแข็ง, ขี้หงุดหงิด และขาดซึ่งความเห็นอกเห็นใจ มักจะเป็นผู้ที่ใช้รถหรูเช่น Audi, BMW, และ Mercedes Benz ร่วมด้วย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีพฤติกรรมการขับรถแย่นั้นเป็นผลพวงจากความมีฐานะของพวกเขา จนเกิดชุดความคิดว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าผู้อื่น ซึ่งแทรกซึมไปทั่วทุกด้านในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการขับขี่รถยนต์ด้วย

คนขับรถหรูที่นิสัยขับรถแย่มักเป็นผู้ชาย
คนขับรถหรูที่นิสัยขับรถแย่มักเป็นผู้ชาย

​การขับรถหรู มักทำให้รู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น
การขับรถหรู มักทำให้รู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจนี้เป็นเพียงการรายงานพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไมได้หมายความว่าคนขับรถหรูทุกคนจะขับรถแย่ หรือคนขับรถธรรมดาทุกคนเป็นผู้ขับขี่ดีมีวินัย ซึ่งไม่ว่าเราจะขับรถ city car ราคาไม่กี่แสน ไปจนถึงรถสปอร์ตหลักสิบล้าน สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือการเคารพกฎจราจร การมีวินัยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมท้องถนน ก็จะช่วยให้สังคมการขับขี่ของเราน่าอยู่ขึ้นนะ

ถ้าทุกคนมีวินัยและเคารพกฎจราจร สังคมจะน่าอยู่ขึ้น
ถ้าทุกคนมีวินัยและเคารพกฎจราจร สังคมจะน่าอยู่ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม