ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สิ่งที่ประกันมักชอบปกปิด

ประสบการณ์ใช้รถ | 8 มิ.ย 2564
แชร์ 8

รถโดนชน ไม่มีใช้เพราะรอซ่อม อ่านทางนี้! Chobrod รวบรวมขั้นตอนการเรียกเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ป้องกันการเสียประโยชน์จากประกันหัวหมอ ไม่อยากเสียรู้ ห้ามพลาด

ขับรถอยู่ จู่ ๆ ก็โดนชนจนรถพัง ต้องรอซ่อมยาว ไม่มีรถใช้ แถมยังต้องจ่ายค่าเดินทางเองอีก! รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเรียกเงินชดเชย หรือที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากฝ่ายประกันของคู่กรณีได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้ เพราะประกันมักปกปิดข้อมูลไว้ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เสียประโยชน์ให้กับบริษัทประกันที่อาจหัวหมอ ไม่แจ้งเรื่องให้คุณทราบ Chorod ขออาสามาให้คำแนะนำขั้นตอนในการเรียกเงินค่าขาดประโยชน์ 2564 จะทำอย่างไรบ้าง ตามมาดูกัน

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร?

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ ค่าชดเชยที่ฝ่ายประกันของคู่กรณีหรือคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิด ต้องจ่ายให้คุณซึ่งเป็นฝ่ายถูก ระหว่างรถของคุณกำลังซ่อมอยู่

ประกันต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ให้คุณ เมื่อเป็นฝ่ายถูก
ประกันต้องจ่ายค่าขาดประโยชน์ให้คุณ เมื่อเป็นฝ่ายถูก

กล่าวอย่างง่าย คือค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางในตอนที่คุณไม่มีรถใช้นั่นเอง อาทิ ค่าแท็กซี่, ค่ารถไฟฟ้า, ค่ารถเมล์ ฯลฯ

ขั้นตอนการเรียกเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

โดยในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากฝ่ายประกันของคู่กรณี มีขั้นตอน ดังนี้ 


อย่าเสียสิทธิ์ รีบติดต่อบริษัทประกัน

 • แจ้งบริษัทประกันของคู่กรณี : สำหรับการขอค่าขาดประโยชน์ อันดับแรกคือคุณต้องแจ้งบริษัทคู่กรณี เพื่อยื่นเรื่องแสดงความประสงค์ขอค่าชดเชยดังกล่าว
 • รวบรวมใบเสร็จ : สำหรับค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียในแต่ละวัน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอค่าชดเชยจากบริษัทประกันของคู่กรณี ให้ได้เงินตามจำนวนที่คุณเสียไป ในที่นี้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ขาดหายไปเมื่อคุณไม่มีรถใช้ด้วยเช่นกัน
 • เตรียมเอกสารส่งให้บริษัทประกันของคู่กรณี : เอกสารที่คุณต้องเตรียมส่งให้บริษัทประกันของคู่กรณีอาจจะดูยุ่งยากไปสักนิด แต่คุณต้องเตรียมไปให้ครบเพื่อประโยชน์ของคุณเอง ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลาย ๆ ครั้งให้เสียเวลาด้วย

ดูเพิ่มเติม
>> ประกันรถยนต์ 2563
>> เลือกที่เดิม หรือ เริ่มที่ใหม่ ? ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการ

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเรียกเก็บเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ มีดังนี้

เตรียมเอกสารเพื่อเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ
ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

 • ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์ : ต้องระบุวันที่ติดต่อซ่อมรถกับศูนย์บริการหรืออู่รถให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรทำในรูปแบบสำเนาไว้ด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ใบเคลม : เมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัทจะออกใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือใบเคลมให้ ซึ่งในใบนี้ จะมีระบุรายละเอียดความเสียหายของรถคุณเอาไว้
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ 
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ 
 • ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ 
 • รูปถ่ายตอนซ่อมรถ : ควรเตรียมรูปถ่ายตอนซ่อมรถไว้ด้วย เพื่อแสดงหลักฐานเพิ่มความน่าเชื่อถือว่ารถของคุณต้องซ่อมส่วนใดบ้าง มีระยะเวลาการซ่อมเท่าใด นอกจากนี้ ควรถ่ายรูปอู่รถหรือศูนย์ที่ทำการส่งซ่อมไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยก็ได้ 
 • หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ หรือจดหมายแจ้งเรื่อง
 • สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้บริษัทประกันโอนเงินเข้าบัญชี 

และเมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณต้องขอชื่อ-สกุล และช่องทางติดต่อกับพนักงานที่รับเรื่องของคุณไว้ด้วย หากอยากสอบถามความคืบหน้าจะได้ตามเรื่องได้ถูกคน ที่สำคัญ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เรื่องเงียบ 

หากประกันไม่จ่ายให้ ควรทำอย่างไร ?

ถ้าส่งเรื่องและยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว แต่ประกันยังไม่คืนเงินให้สักที คุณสามารถแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ได้ 


ค่าขาดประโยชน์ สิทธิ์ที่หลายคนไม่รู้

ทั้งนี้ คปภ.ได้ออกคำสั่งให้ประกันจ่ายค่าขาดประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

 • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท 
 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท 
 • รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

หากบริษัทประกันฝ่าฝืนไม่ชดใช้ค่าสินไหม จะถือว่ามีความผิดฐานจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญา อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามสัญญาประกันภัย และประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นการกระทำผิดต่อเนื่อง จะมีโทษปรับอีกไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อวัน หรือจนกว่าจะชดใช้คืน

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ อายุความกี่ปี

อายุความเรียกร้องค่าสินไหม ภายใน 2 ปี ควรนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาดประโยชน์จากการใช้รถไปใช้สิทธิเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยที่ต้องรับผิดภายในเวลาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับไป

หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับคุณ อย่าลืมทำตามขั้นตอนดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของคุณเอง ที่สำคัญ คุณมีสิทธิ์ที่ตามเรื่องจนกว่าจะได้เงินคืน อย่าละเลย ปล่อยวางจนเสียประโยชน์ไปฟรี ๆ อย่างไรก็ตาม ขอย้ำอีกทีว่า คุณจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น! หากเป็นฝ่ายผิด คู่กรณีก็สามารถเรียกร้องจากฝ่ายประกันของคุณได้เช่นกัน

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้า ดีกว่ายังไง?
>> รถชน คนขับไม่ใช่เจ้าของรถ ประกันรับเคลมหรือเปล่า ?

เข้าดู รถมือสอง ได้ที่นี่

M.BABE