ขอสินเชื่อรถยนต์มือสองต้องทำอย่างไร ? จัดมาให้ครบ จบในที่เดียว

ประสบการณ์ใช้รถ | 17 ส.ค 2563
แชร์ 2

รู้หรือไม่ ? ว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดสำหรับการขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง Chobrod รวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาไว้ให้ครบ พร้อมแนะนำสินเชื่อรถยนต์ที่เหมาะแก่คุณ

เพราะรถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง หากจะซื้อเงินสดก็จะคิดเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเลยทีเดียว หลาย ๆ คนที่เป็นกลุ่มคนที่รายได้ระดับปานกลางหรือไม่สูงมากนัก จึงเลือกวิธีการซื้อรถแบบซื้อผ่อน ซึ่งการซื้อผ่อนรถยนต์นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่รถยนต์ป้ายแดงเท่านั้นที่สามารถทำได้ รถยนต์มือสองเองก็มีหลายสถาบันทางการเงินที่รองรับการให้กู้สินเชื่อเช่นกัน

ขอสินเชื่อ รถมือสอง

ขอสินเชื่อรถยนต์มือสองต้องทำอย่างไร ?

 

การขอสินเชื่อรถยนต์มือสองอาจจะต้องแลกกับดอกเบี้ยที่คิดสูงกว่า แต่เทียบกับราคารถมือสองที่ถูกกว่าครึ่งก็นับว่ายังมีความคุ้มค่ามากกว่าอยู่ดี อีกทั้งยังมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักในแต่ละสถาบันการเงิน โดยผู้ที่สนใจอยากขอสินเชื่อรถยนต์มือสองนั้นต้องมีคุณสมบัติและเรื่องที่ควรรู้อย่างไรบ้าง ? เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วกับ ขอสินเชื่อรถยนต์มือสองต้องทำอย่างไร ? จัดมาให้ครบ จบในที่เดียว

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อรถมือสอง

การขอสินเชื่อ รถมือสอง จากสถาบันทางการเงินในแต่ละที่ มีหลักการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ที่ไม่แตกต่างกัน โดยหลัก ๆ จะมีรายละเอียดที่เราสรุปและแจกแจงออกมาเป็นข้อ ๆ เอาไว้ทั้งหมดดังนี้

 • บุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • กรณีนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งในไทย
 • กรณีชาวต่างชาติ ต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เงื่อนไขสำหรับการขอสินเชื่อ รถมือสอง

ในการขอสินเชื่อ รถมือสองนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาประกอบในตัวบุคคลอีกด้วย เพื่อที่ทางสถาบันทางการเงินที่ให้กู้ต้องประเมินกำลังของผู้กู้ ว่าจะสามารถแบกรับภาระค่างวดแต่ละเดือนได้โดยไม่มีปัญหาหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้

ขอสินเชื่อ รถมือสอง เช็กสภาพทางการเงิน
การขอสินเชื่อพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินเป็นหลัก

 • รายได้ของผู้กู้และสภาพคล่องทางการเงิน โดยรายได้ต้องอยู่ที่ประมาณ 2-5 เท่าของค่างวดรถ โดยคิดครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถพิสูจน์ได้จากแหล่งเงินได้ประจำ โดยเป็นหน้าที่ของผู้กู้ที่จะต้องแสดงหลักฐานการเดินบัญชีที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีสภาพทางการเงินที่มั่นคง และทางสถาบันสินเชื่อก็จะตรวจสอบเรื่องเครดิตบูโรของผู้กู้ด้วยเช่นกัน
 • อาชีพและระยะเวลาการทำงาน ตรวจสอบว่ามีอาชีพที่มีความมั่นคงอยู่ในระดับใด ได้รับรายได้แบบสม่ำเสมอหรือไม่ บริษัทที่ทำงานอยู่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือมากแค่ไหน โดยทางบริษัทสินเชื่อจะรับหน้าที่ตรวจสอบบริษัทที่ทำงานเอง โดยระยะเวลาการทำงานควรอยู่ที่อย่างน้อยประมาณ 1 ปีขึ้นไปกำลังพอดี
 • เงินดาวน์ ผู้กู้ร่วม และคนค้ำประกัน โดยเงินที่ใช้ดาวน์รถเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินอย่างมาก หากวางเงินดาวน์ไว้สูง ก็จะมีโอกาสที่จะขอสินเชื่อผ่านได้สูงเช่นกัน หรือหากไม่มีกำลังมากพอที่จะวางเงินดาวน์ได้สูงผ่านเกณฑ์การพิจารณา การมีคนกู้ร่วมและมีคนค้ำประกันที่น่าเชื่อถือ ก็จะเป็นอีกวิธีที่จะเพิ่มโอกาสกู้ผ่านอีกทาง
 • ที่พักอาศัยและบุคคลอ้างอิง ต้องมีที่พำนักอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบและติดตาม รวมไปถึงมีบุคคลอ้างอิงที่มีตัวตนน่าเชื่อถือด้วย

ดูเพิ่มเติม
>> 
สินเชื่อรถยนต์คืออะไร ? รู้เอาไว้สำหรับคนใช้รถ
>> สินเชื่อรถใหม่ ที่ไหนดี ? แนะนำ 5 บริษัทน่าเชื่อถือ อัปเดต 2563

เอกสารในการขอสินเชื่อรถยนต์

ด้วยเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้กู้จะต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานประกอบที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอสินเชื่อรถมือสองนั้น มีดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่สำหรับอยู่อาศัยและที่ทำงาน

กรณีที่มีผู้ค้ำประกันหรือผู้กู้ร่วม : ต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อทุกข้อ สำหรับผู้กู้ร่วม ต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอกู้ด้วย ว่ามีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือเป็นคู่สมรสต่อกันจริง ๆ

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาใบภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงงบการเงินหรือสำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ขอสินเชื่อ รถมือสอง ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นกู้สินเชื่อ

 โดยจำนวนชุดเอกสารขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันสินเชื่อ แต่หากอยากเตรียมเอาไว้ให้ชัวร์ ให้เตรียมเอาไว้อย่างละ 2 -3 ฉบับ โดยมีการลงลายมือชื่อให้ชัดเจนและครบถ้วน ถูกต้องและตรงกันในทุกชุด นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้ว เอกสารที่จำเป็นต้องมี หรือมีเพิ่มเติมก็ให้เตรียมเอาไว้ให้พร้อมนั่นคือ

 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจกรมธรรม์ฉบับจริงกรณีมีประกันภัย

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

มาถึงเรื่องสำคัญหลังจากการเตรียมเอกสารและติดต่อการซื้อขายรถยนต์กับทางผู้ประกาศขายหรือจัดจำหน่ายแล้ว มาเข้าสู่ขั้นตอนการขอสินเชื่อ โดยผู้ทำการสมัครขอสินเชื่อนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาก็ถือสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้การซื้อรถของคุณเป็นไปได้ง่ายและคุ้มค่ามอบประโยชน์ให้แก่คุณสูงสุด เพียงแค่ติดต่อไปกับธนาคารที่คุณสนใจและเลือกว่าคุ้มค่า และทำการยื่นเอกสารการสมัคร จากนั้นก็รอผลการพิจารณา ง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้เวลานาน

และทั้งหมดนี่ก็คือข้อมูลสำหรับการขอสินเชื่อ รถมือสอง ที่คุณต้องไม่พลาด หากอยากจะซื้อรถมาใช้งานผ่านระบบสินเชื่อ ยังมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อรถทุกรูปแบบ ที่พร้อมจะนำเสนอให้สำหรับคุณ ทั้งสินเชื่อรถใหม่ รถมือสอง รถแลกเงิน รวมถึงการรีไฟแนนซ์ ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ที่ Chobrod.com เว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านยานยนต์ที่ครบวงจร

ดูเพิ่มเติม
>> 
เป็นคนไม่เคยมีเครดิต จัดไฟแนนซ์มีสิทธิ์ผ่านไหม?
>> รถติดไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อได้ไหม ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่

ANNOiNA