ขยายเวลา ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 6 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 64

ประสบการณ์ใช้รถ | 31 มี.ค 2564
แชร์ 4

กรมการขนส่งทางบกประกาศขยายระยะเวลาให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภท สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ได้แล้วตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ต่อใบขับขี่ 2564

กรมการขนส่งทางบกประกาศ ขยายเวลาต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคลและรถสาธารณะล่วงหน้าได้นานขึ้นทุกประเภท โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และยังขยายระยะเวลาผลรับรองอบรมออนไลน์ให้มีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้เป็น 6 เดือน

ต่อใบขับขี่ 2564

จากเดิมที่กรมการขนส่งทางบกให้ผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์สามารถต่อใบขับขี่ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน แต่หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จะขยายระยะเวลาในการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าทุกประเภทได้ 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ

ขยายระยะเวลารับรองผลอบรมออนไลน์ เป็น 6 เดือน

ต่อใบขับขี่ 2564

นอกจากการขยายเวลาต่อใบขับขี่ล่วงหน้าแล้ว กรมการขนส่งยังยืดระยะเวลาการรับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Leaning ทางเว็บไซต์ dlg-elearning.com เป็น 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS