ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ | 23 ม.ค 2566
แชร์ 0

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปมาให้เน้น ๆ กับ ประกาศ สคบ.ปี 2565 สำหรับเช่าซื้อรถยนต์ โดยจะมีผลบังคับใช้กับสัญญาที่เกิดตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 และมีผลกับสัญญาที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

 •  การคำนวณดอกเบี้ยและระบุดอกเบี้ยในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี (Flat Rate) และแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) ในสัญญาเช่นเดิม
 •  การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย รถยนต์ใหม่ไม่เกิน 10% ต่อปี และสำหรับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถมือสอง กับสินเชื่อรถแลกเงินไม่เกิน 15% ต่อปี
 •  กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด รับส่วนลดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได
 •  การคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระ ไม่เกิน 5% ต่อปีจากยอดหนี้ที่ผิดนัดชำระเท่านั้น ส่วนหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระไม่สามารถนำมาคิดเป็นเบี้ยปรับได้

ทีทีบีไดรฟ์ นำร่องลูกค้ารับสิทธิ์ประกาศ สคบ.ใหม่ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว และหากท่านใดสนใจใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ทีทีบีไดรฟ์ ทั้งรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถแลกเงิน  สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/hire-purchase เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยและระบุดอกเบี้ยในสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี (Flat Rate) และแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) ในสัญญาเช่นเดิม

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

สำหรับความแตกต่างระหว่างการจ่ายโปะ เช่าซื้อรถยนต์ กับ กู้บ้าน

 • เช่าซื้อรถยนต์ : การจ่ายค่างวดล่วงหน้า ไม่มีผลให้ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดเปลี่ยนแปลง
 • กู้บ้าน : ส่วนที่ชำระเกินจากค่างวด จะไปตัดเงินต้นทำให้มีผลต่อดอกเบี้ย

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

กฎหมายใหม่ที่มีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย (Effective Rate) คือ

 • รถยนต์ใหม่ ดอกเบี้ยไม่เกิน 10% ต่อปี
 • รถยนต์ใช้แล้ว ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
 • สินเชื่อรถแลกเงิน ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

โดยสำหรับบุคคลธรรมดาที่ชำระค่างวดมาแล้ว…

 • กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกินหนึ่งในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุในสัญญา ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 • กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่าสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่เหลืออยู่ทั้งหมด

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

ตัวอย่างการคำนวณส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ระยะเวลาตามสัญญา 48 งวด หากผ่อนมาแล้ว 35 งวด จะมีดอกเบี้ยคงเหลืออยู่ที่ 4,395.05 บาท การให้ส่วนลดผ่อนมาแล้ว 35 งวด จะอยู่ในช่วงที่มากกว่า 2 ใน 3 ดังนั้นจะได้ส่วนลด 100% นั้นก็ คือ 4,395.05 x 100% = 4,395.05 บาท นั่นเอง

ทีทีบีไดรฟ์ สรุปสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2566

กรณีผู้บริโภคชำระค่างวดล่าช้า  หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับ  จากผู้บริโภคได้ไม่เกิน 5% ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ และได้มีการปรับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อจากเดิม 4,000 บาท เป็น 2,500 บาท

ตลาดรถมือสอง มีรถมากมายให้เลือกในราคาที่ถูกใจ

Avatar

Suttichai Thumsurakul

นักข่าว
รถเป็นพาหนะ เป็นเพื่อน เป็นเครื่องมือหาเงิน เป็นรสนิยม และเป็นอะไรได้อีกมากแล้วแต่นิยาม suttichai.thumsu@gmail.com