Geely เจ้าของใหม่ Terrafugia สานฝันรถบินได้

Zhejiang Geely Holding Group บริษัทรถยนต์รายใหญ่ของจีนเข้าซื้อกิจการ Terrafugia (เทอร์ราฟูเกีย) ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอเมริกัน ที่เคยผลิตรถบินได้ The Transition โดยทางสหรัฐให้ขึ้นทะเบียน Transition เป็นเครื่องบินเล็ก ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามบินในสหรัฐ และสามารถวิ่งบนทางหลวงได้มาแล้ว

Geely ยังคงใช้ทีมวิศวกรเดิมพัฒนารถบินได้

Geely ยังคงใช้ทีมวิศวกรเดิมพัฒนารถบินได้

แผนการสร้างรถบินได้นี้ ได้วางแผนใช้ทีมวิศวกรจาก Terrafugia เป็นหลัก เพื่อการพัฒนารถบินได้ และได้คาดการณว่าจะเปิดตัวรถบินได้ในช่วงปี 2019 และรถบินได้ไร้คนขับ VTOL (vertical take-off and landing) ในปี 2025

Terrafugia จะยังคงมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่อยู่ภายใต้เจ้าของรายใหม่ Zhejiang Geely Holding Group  “เราไว้ใจและเชื่อมั่นในทีมงานของ Terrafugia รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นกับรถบินได้" นาย Li Shufu ผู้ก่อตั้งและประธาน Geely กล่าว

ขณะเดียวกัน Carl Dietrich ผู้ก่อตั้ง Terrafugia กล่าวว่า "วิสัยทัศน์เริ่มต้นของ Terrafugia  คือต้องการเปลี่ยนอนาคตของการขนส่งด้วยการสร้างรถบินได้ ตอนนี้เราอยู่ภายใต้ชายคา Geely Holding ที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรา และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอน” 

 

รถบินได้รุ่น The Transition

รถบินได้รุ่น The Transition

>> อดีตผู้บริหาร GM คาดว่าการเดินทางแบบเดิมจะถึงคราวสิ้นสุดในอีก 20 ปี

ตลาดรถยนต์ต่างประเทศ ดูทั้งหมด

ตลาดรถยนต์ในประเทศ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ใช้รถ ดูทั้งหมด

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ ดูทั้งหมด

International