Subaru ประกาศตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย พร้อมประกอบจำหน่ายในปี 2019

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 25 ม.ค 2560
แชร์ 1

Subaru ประกาศตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยด้วยมูลค่า 5 พันล้านบาท พร้อมเดินสายการผลิตในปี 2019 โดยมีการเปิดเผยจากทาง Fuji Heavy Industry ว่าทางบริษัท จะร่วมมือกับบริษัทตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ในการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

Subaru ประกาศตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยด้วยมูลค่า 5 พันล้านบาท พร้อมเดินสายการผลิตในปี 2019 โดยมีการเปิดเผยจากทาง   Fuji Heavy Industry   ว่าทางบริษัท จะร่วมมือกับบริษัทตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ในการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

โดยบริษัทใหม่จะมีชื่อว่า ตันจง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้นมา และจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางตันจงจะถือหุ้นในบริษัทใหม่ทั้งสิ้น 74.9%   ส่วน  FHI   จะถือหุ้น  25.1% ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น   5 พันล้านบาท และมีแผนเดินสายการผลิตในอีกสองปีข้างหน้า 
 
Subaru ตั้งโรงงานในไทย
 
แม้ว่าจะมีการตั้งโรงงานในไทย แต่โรงงานในมาเลเซียก็ยังคงผลิตรถยนต์บางรุ่นเพื่อวางจำหน่ายเช่นกัน ไม่ได้มีการยกเลิกโรงงานผลิตแต่อย่างใด

ทาง  FHI   เปิดเผยเพิ่มว่า โรงงาน  Subaru  ใหม่ จะรับประกันการดำเนินธุรกิจตามแผน Prominence 2020 ซึ่งประกาศออกมาตั้งแต่ปี  2014   และทาง  Subaru   เองก็มีแผนทำตลาดอย่างจริงจังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น
 
Subaru ตั้งโรงงานในไทย
 
ทั้งนี้จากข่าวดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่รถยนต์ Subaru ที่จะนำเขามาประกอบในไทยคือ Subaru XV และ Subaru Impreza ใหม่ เนื่องจากรถ 2 รุ่นนี้ความนิยมในตลาดไทย อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งออกไปยังหลายประเทศใน ภูมิภาค


ติดตามเรื่องราว ข่าวสาร และความรู้ รถยนต์ได้กับพวกเรา ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถมือสอง เชิญที่นี่
Ridebuster