ใบขับขี่หมดอายุ ผ่อนผันให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 5 ม.ค 2564
แชร์ 3

จากกรณีกรมขนส่งทางบกประกาศงดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ได้ทำหนังสือแจ้ง ผบ.ตร. ผ่อนผันกรณีใบขับขี่หมดอายุถึง 31 มีนาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

มีรายงานว่านาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบก ทำหนังสือแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึง ผบ.ตร ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาติขับรถหมดอายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม : กรมการขนส่งงดอบรมและทดสอบเพื่อขอใบขับขี่ หลังโควิด-19 ระบาดหนักอีกรอบ

โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า 

"กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ใบขับขี่

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอ ความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่งการให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564"

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung