กรมการขนส่งงดอบรมและทดสอบเพื่อขอใบขับขี่ หลังโควิด-19 ระบาดหนักอีกรอบ

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 4 ม.ค 2564
แชร์ 0

งดอบรม งดทดสอบเพื่อทำใบขับขี่ใหม่รวมถึงต่ออายุใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทุกแห่ง รวมถึงงดหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ ตั้งแต่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ใบขับขี่ 2564

กรมการขนส่งทางบก งดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่รถและผู้ประจำรถรายใหม่ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม : โตโยต้า ประกาศทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Covid-19 ในรถฟรี ได้ทุกยี่ห้อถึง 31 มกราคม 2564

งดอบรมเพื่อต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

ใบขับขี่ 2564

  • งดอบรมและทดสอบเพื่อทำใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชนิดที่สำนักงานขนส่ง ยกเว้น กรณีผ่านการอบรมและทดสอบของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว สามารถนำผลการอบรมมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
  • งดอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบขับขี่ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิดที่สำนักงานขนส่ง แต่จะให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแทน
  • งดออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทะเบียน ภาษีรถและใบอนุญาตขับรถ ทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม

ใบขับขี่ 2564

ปิดโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดย ขส.ทบ. ในกรุงเทพฯ

ใบขับขี่ 2564

งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

จองคิวผ่านแอปฯ DLT Smart Queue สิทธิ์ยังคงอยู่

ใบขับขี่ 2564

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้แล้วจะยังคง “ได้สิทธิ” ในการเข้ารับบริการตามลำดับเช่นเดิม เมื่อมีประกาศเปิดให้บริการหรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

ส่วนที่เปิดให้บริการตามปกติ

ใบขับขี่ 2564

ทั้งนี้ ในส่วนการให้บริการด้านใบขับขี่ที่ไม่มีขั้นตอนการอบรมและทดสอบที่สำนักงานขนส่ง “ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ” ในวันและเวลาราชการ เช่น

  • การออกใบขับขี่ให้ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสอนขับรถมาก่อนแล้ว
  • การออกใบแทน กรณีใบขับขี่ชำรุดหรือสูญหาย
  • การเปลี่ยนชนิดใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็นส่วนบุคคล 5 ปี
  • การต่ออายุใบขับขี่ที่มีผลผ่านการอบรมออนไลน์

สำหรับผู้ที่ “ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี” หรือ “การต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน” แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทาง www.dlt-elearning.com

หลังการอบรมเสร็จ สามารถนำผลการอบรมไปติดต่อสำนักงานขนส่งได้ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบขับขี่ โดยผลการอบรมออนไลน์จะมีระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม

ระยะเวลาการอบรมต่ออายุใบขับขี่

ใบขับขี่ 2564

  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง
  • การอบรมต่ออายุใบขับขี่รถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS