เยียวยาผู้ต่อใบขับขี่ 2563 ช่วง Covid-19 ไม่ต้องทำข้อสอบและสอบภาคปฎิบัติ

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 2 ก.ค 2563
แชร์ 0

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการต่อใบขับขี่ 2563 ของที่หมดอายุเกิน 1 ปีและ 3 ปี ในช่วง 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 งดไม่ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศงดการสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติ สำหรับประชนที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี ที่ครบระยะในช่วง 31 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 เหลือเพียงแค่อบรมก็สามารถรับใบขับขี่ได้ทันที ถือเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเอกสารและการต่อใบขับขี่ในช่วงที่ Covid-19 ระบาดช่วงที่กรมขนส่งหยุดทำการ

https://chobrod.com/tips-car-care/%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88-2563-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-9397

สำหรับผู้ที่ต่อใบขับขี่ 2563 และหมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปีเหลือขึ้นตอนเพียงทดสอบสมรรถนะร่างกาย (วัดตาบอดสี,มองทางกว้าง,ปฎิกริยาตอบสนองการการเหยียบเบรก) และอบรมเท่านั้นก็สามารถรับใบขับขี่ได้เลย

>>>> ดูเพิ่มเติม ใบขับขี่หมดอายุ ค่าปรับ

https://chobrod.com/tips-car-care/%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88-2563-%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94-9397

การประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่ 8 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมใบขับขี่ทั้งหมด 9 ประเภทดังนี้

- ต่อใบขับขี่ 2563 ขั้นตอนใหม่ อัปเดตหลังโควิด

  1. ขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  2. รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  3. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  4. รถยนต์สาธารณะ
  5. รถยนต์สามล้อสาธารณะ
  6. รถจักรยานยนต์สาธารณะ
  7. รถบดถนน
  8. รถแทรกเตอร์
  9. รถใช้งานเกษตรกรรม

สามารถอ่านราชกิจจานุเบกษา "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6)" เต็ม ๆ ได้ที่นี่

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ningkung