อิหยังวะ...เริ่มบังคับใช้ แต่ขนส่งยังไม่เปิดทำใบขับขี่บิ๊กไบค์

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 23 ก.พ 2564
แชร์ 5

ช้าก่อน ขนส่งยังไม่เปิดให้ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ แม้จะมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างนี้ได้แต่หวังว่าเวลาขี่บิ๊กไบค์ไปไหนมาไหนจ่าจะไม่จับ

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564
ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 ยังทำไม่ได้เลย

กลับไปคุยกันก่อนไหม...กรมการขนส่งยังไม่เปิดรับทำ "ใบขับขี่บิ๊กไบค์" อาจเพราะยังสรุปกฎเกณฑ์การรอบรมและทดสอบไม่ได้ แม้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปแล้ว ดังนั้น ใครคิดจะทำ “ใบขับขี่บิ๊กไบค์” ตอนนี้ ขอให้พักไว้ก่อนและรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม : ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 คลอดแล้ว เริ่มใช้ในเดือนกุมภาพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2564 ขนส่งยังไม่เปิดรับทำใบขับบิ๊กไบค์

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ผ่าน Call Center 1584 เพื่อความชัดเจน หลังถึงกำหนดบังคับใช้ “ใบขับขี่บิ๊กไบค์” ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ที่จะขอใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว (1ปี) ใบขับขี่ส่วนบุคคล (5ปี) หรือต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคล (ทุก ๆ 5ปี) จะต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่เพิ่มเติม

ปรากฏว่าล่าสุด (23 กุมภาพันธ์ 2564) กรมการขนส่ง “ยังไม่เปิดรับทำใบขับขี่บิ๊กไบค์” ซึ่งดูเหมือนว่าขณะนี้ยังหาข้อสรุปเรื่องกฎเกณฑ์การรอบรมและการทดสอบสำหรับทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้ และต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

คำจำกัดความของ “บิ๊กไบค์”

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

บิ๊กไบค์ ตามคำจำกัดความของกฎกระทรวงนั้นหมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ (47 แรงม้า) ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ซี.ซี. ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องใช้ใบขับขี่บิ๊กไบค์ตามกฎกระทรวง (ที่จริง ๆ เริ่มบังคับใช้แล้ว แต่ขนส่งยังไม่เปิดให้ดำเนินการ)

แล้วตอนนี้ผู้ที่ขี่บิ๊กไบค์จะต้องทำอย่างไร

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

ยัง “ไม่ต้องทำอะไร” ให้ใช้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์รูปแบบเดิมไปได้ตามปกติ (ตามคำแนะนำของ Call Center 1584 กรมการขนส่งทางบก) เพราะขณะนี้ขนส่งยังไม่เปิดให้บริการ “ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์” แต่อย่างใด หากไปก็ไปเก้อ

ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ไม่ได้ ตำรวจจะจับหรือไม่ ?

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจมีการอนุโลมชั่วคราว แม้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ “ให้ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องขอใบขับขี่บิ๊กไบค์” แล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่ขนส่งยังไม่เปิดให้ทำก็คงทำไม่ได้อยู่ดีหรือจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของระบบหรือมีการขัดข้องใด ๆ แต่สรุปว่าตอนนี้ผู้ที่ขับขี่บิ๊กไบค์จะยังไม่สามารถ “ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์” ตามกฎกระทรวงได้ และคงต้องรอให้กรมการขนส่งแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS