ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 คลอดแล้ว เริ่มใช้ในเดือนกุมภาพันธ์

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 26 ต.ค 2563
แชร์ 0

การต่อใบขับขี่ 2564 ปรับหลักเกณฑ์การขอเอกสารแบบใหม่ พร้อมกับการเริ่มใช้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ และใบขับขี่บิ๊กไบค์

vพร้อมแล้วหรือยังใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564 โผล่ข้อบังคับผ่านหลักสูตร ใช้ในการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2564 สำหรับผู้ที่ขอใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 400 ซี.ซี. ขึ้น หรือเครื่องยนต์ที่มีกำลัง 35 kW ที่คิดเป็นกำลังได้ 46 แรงม้า..

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง การขอและขอใบอนุญาติขับรถ และการต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนที่ 88 ก เนื้อหาสำคัญที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับเอกสารที่จำใช้ในการต่อใบขับขี่ทุกประเภท โดยให้ทำการยกเลิกข้อบังคับเดิมและเริ่มบังคับใช้ภายใน 120 วันหลังประกาศ ซึ่งเป็นวันที่ 20 ก.พ. 2564 

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ 2564

ความน่าสนใจของการประกาศล่าสุดนี้ ได้เพิ่มข้อบังคับสำหรับใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งการทำใบขับขี่ใหม่ หรือต่ออายุใบขับขี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 400 ซี.ซี. ขึ้น หรือเครื่องยนต์ที่มีกำลัง 35 กิโลวัตต์ ให้ "มีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย"

อ่านเพิ่มเติม : ใบขับขี่ดิจิทัล 2563 ! มี 4 อย่างนี้ ใช้แสดงแทนตัวจริงได้

ซึ่งในเวลานี้ เรื่องกำหนดกฎเกณฑ์การรอบรมและทดสอบสำหรับทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ยังไม่มีประกาศออกมา หากมีแจ้งมาเมื่อไหร่เราจะรีบรายงานให้ทุกคนทราบ

กรมขนส่งทางบก
กรมขนส่งทางบก

เอกสาร ใบขับขี่ 2564 ตามราชกิจจานุเบกษา

การขอใบขับขี่ใหม่ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล, สามล้อส่วนบุคคล, ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถชนิดอื่น ตามมาตรา 43

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับวันที่ออกเอกสาร
  3. ใบหลักฐานรับรองการอบรมและจบหลักสูตรการอบรม (ทำใบขับขี่)
  4. ใบหลักฐานบรองการอบรมและจบหลักสูตรการอบรม สำหรับใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ (รถมอเตอร์ไซค์ 400 ซี.ซี. ขึ้น หรือเครื่องยนต์ที่มีกำลัง 35 กิโลวัตต์)

โดยเหตุผลการปรับเปลี่ยนมีการแจ้งแนบท้ายมาด้วยว่าหลักเกณฑ์เดิมถูกใช้มานาน ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งควรมีการกำหนดประเภทโรคติดต่อที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเสียใหม่จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ