ประกาศปิดถนนกำหนดช่วงงานพระราชพิธี 18 เส้นทาง

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 10 ต.ค 2560
แชร์ 3

ประกาศปิดถนนกำหนด 2 ช่วง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงแรกวันซ้อมใหญ่วันที่ 7, 15, 21 ตุลาคม 2560 ปิดถนน 13 เส้นทาง และช่วงที่สอง ช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ปิดทั้งหมด 18 เส้นทาง

ประกาศปิดถนนกำหนดช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศปิดถนนกำหนดช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฝ่ายประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อถนนที่จะปิดเพื่อทำพิธี โดยคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรจะปิดการจราจรพื้นที่ถนนโดยรอบงานพระราชพิธีฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยแจ้งปิดเส้นทางจราจรทางบกและทางน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวันซ้อมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7, 15 และ 21 ตุลาคม จำนวน 13 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเจริญกรุง, ถนนสุรวงศ์, ถนนพระราม 6, ถนนพิษณุโลก, ถนนราชดำเนินใน, ถนนเพลินจิต, ถนนสาทรใต้, ถนนสาทรเหนือ, ถนนพระราม 4, ถนนสุขุมวิท, ถนนวิทยุ, ถนนราชดำเนินนอก และถนนสนามไชย
 

ช่วงที่สองคือช่วงวันงานในวันที่ 25-29 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปิดการจราจรโดยรอบท้องสนามหลวง พร้อมห้ามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าจอดทั้งสองฝั่งตลอดเวลา จำนวน 18 เส้นทาง ได้แก่ ถนนราชดำเนินใน, ถนนสนามไชยทั้งเส้น, ถนนหลักเมือง, ถนนกัลยาณไมตรี, ถนนเจริญกรุง, ถนนพระพิพิธ, ถนนท้ายวัง, ถนนมหาราช (ข้างพระบรมมหาราชวัง), ถนนมหาราช (ข้างวัดพระธาตุ), ถนนพระจันทร์, ถนนเศรษฐการ, ถนนเชตุพน, ถนนพระยาเพชร, ถนนหน้าพระลาน, ถนนหน้าพระธาตุ, ถนนราชินี, ถนนพระอาทิตย์ และซอยสราญรมย์
 

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ จะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ได้ที่พระเมรุมาศจำลองทั่ว กรุงเทพจำนวน 9 แห่ง รวมถึงตามวัดต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต รวมแล้ว 113 ซุ้ม โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kingrama9.net หรือโทรสายด่วน 1441