คิดรอไว้เลย...ขนส่ง เตรียมให้ใช้ทะเบียนรถกำหนดเป็นชื่อบุคคลกลางปี 64

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 3 ก.พ 2564
แชร์ 0

รวย 2564 นี่คือตัวอย่างทะเบียนรถแบบใหม่ที่กรมการขนส่งจะเปิดประมูล เจ้าของสามารถกำหนดอักษรเป็นชื่อเฉพาะบุคคลได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย รอใช้กลางปี 2564

ทะเบียนประมูล

ยุคนี้อะไรก็ต้องสามารถบ่งบอกตัวตน บอกสถานะ บอกความพิเศษได้แม้แต่ป้ายทะเบียนรถ !!! เพราะล่าสุดกรมการขนส่งทางบก กำลังจะมีการเปิดประมูลทะเบียนรถพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ที่สามารถกำหนดหมวดอักษรเป็นชื่อเฉพาะบุคคลได้ แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรเดิม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด ใครอยากได้ทะเบียนรถแบบพิเศษนี้ เตรียม Create ป้ายของตัวเองรอไว้ล่วงหน้าได้เลย...แต่ราคาจะไปจบที่เท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะ

ป้ายทะเบียนรถนั่งไม่เกิน 7 คน กำหนดตัวอักษรและตัวเลขเองได้

ทะเบียนประมูล

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

“ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ”

แต่...ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่มีเจตนาในทางทุจริต ไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น

ผสมทะเบียนรถเป็นคำทางลบ ไม่สุภาพ ไม่ได้

ทะเบียนประมูล

อักษรและตัวเลขที่ผสมกันแล้วหากมีความหมายในทางลบ เป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด

ทะเบียนรถพิเศษผสมอักษรได้จะเปิดประมูล รายได้เข้ากองทุน

ภาพประกอบเป็นการประมูลทะเบียนปกติ
ภาพประกอบเป็นการประมูลทะเบียนปกติ

อย่างไรก็ตามผู้ใดต้องการแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษแบบใหม่นี้ ต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยจะนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

รอบังคับใช้กลางปี 2564 

การดำเนินการต่อจากนี้คือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่าควรเป็นเลขกลุ่มใด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษและหลักเกณฑ์การประมูล ซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564

ไม่กระทบการจองป้ายทะเบียนรถแบบเดิม

ทะเบียนประมูล

ทั้งนี้ ป้ายทะเบียนรถพิเศษแบบใหม่ผสมอักษรและตัวเลขได้ จะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน

ลองค้นหา รถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

อ่านเพิ่มเติม : ใบขับขี่หมดอายุ ผ่อนผันให้ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564

ATS