ครม.ไฟเขียว ให้ต่ออายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 18 ก.ย 2563
แชร์ 0

แท็กซี่กรี้ดเลย ครม. อนุมัติให้ขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 เป็น 12 ปี เพื่อลดภาระเจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ช่วงโควิด-19 แม้เคยมีหลายส่วนคัดค้าน

ต่ออายุรถแท็กซี่

ต่ออายุรถแท็กซี่จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเรื่องของอุปกรณ์ ระบบ หรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน

ต่ออายุรถแท็กซี่

และขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี โดยนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ต่ออายุรถแท็กซี่

>> อ่านเพิ่มเติม : แฟร์ไหม...ถ้าค่ารถเมล์ไทยเปลี่ยนเป็นเหมาจ่าย 30 บาท/วัน ไม่จำกัดเที่ยว

แต่ต้องตรวจสภาพและจะพิจารณาใหม่

แต่ทั้งนี้รถแท็กซี่จะต้องได้รับการตรวจสภาพว่ามีความปลอดภัย ไม่ปล่อยมลพิษเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงจะพิจารณาขยายอายุให้เพียง 3 ปี เท่านั้น โดยหลังจากนี้จะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณากันใหม่

ต่ออายุรถแท็กซี่

เพราะการขยายเวลาต่ออายุการใช้งานรถแท็กซี่ไปอีก 3 ปี เพียงเพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของเจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วงโควิด-19 เท่านั้น และจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

>> ลอง ค้นหารถมือสอง ที่ถูกใจมีให้เลือกกว่าหมื่นคัน

ATS
แท็ก Taxi