ครบรอบ 30 ปี “TOYOTA ถนนสีขาว” เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพให้ผู้ขับขี่รถยนต์

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 11 ส.ค 2561
แชร์ 0

นับว่าเป็นวาระการครบรอบ 30 ปี กับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ TOYOTA กับ “TOYOTA ถนนสีขาว” ซึ่งทางแบรนด์เองก็ได้ทำการ เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพให้กับผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถกันอย่างมีประสิทธิภาพกันมากขึ้น เนื่องจากวาระครบรอบ 30 ปี เราได้ดูกันเลยดีกว่าว่าทาง โตโยต้านั้นเขามีการดำเนินโครงการนี้อย่างไรกันบ้าง ไปชมพร้อมๆ กันเลยจ้า

ครบรอบ 30 ปี “TOYOTA ถนนสีขาว” เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพให้ผู้ขับขี่รถยนต์

ครบรอบ 30 ปี “TOYOTA ถนนสีขาว” เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพให้ผู้ขับขี่รถยนต์

ล่าสุดเป็นวาระครบรอบ 30 ปี กับโครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว” ซึ่งทางแบรนด์เองก็ได้ทำการ เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพให้กับผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ใช้รถได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขับรถบนท้องถนนนั้นเองซึ่งงานนี้ นาย วุฒิกร สุรินฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยนาย วิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกินและการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม นายวัลลภ งามสอน ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ผู้บริหารเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน นายคาร์ล ออพเพนบอร์น ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และผู้บริหารผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ได้เข้ามาร่วมงานครบรอบ 30 ปี โตโยต้า ถนนสีขาว พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่งสังคมคนขับรถดี ทั้งนี้ยังได้ทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถภายใต้เครือของโตโยต้าเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์โตโยต้า Toyota Driving Experience Park ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มเติม
Yoshisuke Aikawa (โยชิซุเกะ ไอกาวา) ผู้บุกเบิก DATSUN สู่แบรนด์ NISSAN กับ 85 ปี ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
“น้ำมันเครื่อง” หากเติมมากเกินจะส่งผลอะไรให้กับรถยนต์ได้บ้าง?
 

TOYOTA ถนนสีขาว

TOYOTA ถนนสีขาว

ทางบริษัท โตโยต้า ได้ดำเนินโครงการถนนสีขาวขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและความมีน้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย โดยให้ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามอย่างนี้เริ่มที่เด็ก เยาวชน รวมไปถึงประชาชน เพื่อก่อนให้เกิด วัฒนธรรมความปลอดภัย ให้แก่สังคมไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งเขาก็ได้ทำการแบ่งแยกออกเป็น 3 ยุคดังนี้

ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

1.ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ. 2531-2540)

เป็นยุคที่เสริมสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนท้องถนนและเริ่มก่อตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ด้วยการผลิตคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย “ถนนสีขาว” เล่มแรก รวมถึงการมอบเฮลิคอปเตอร์ โตโยต้า 99 และรถตู้พยาบาลให้กับโครงการหมออาสาของ จส.100 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนนในยามฉุกเฉินอีกด้วย ทั้งยังได้จัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวมาสคอต หนูน้อย มิลค์กี้ เวย์ (Milky Way) เพื่อเป็นตัวช่วยสื่อกลางในการรณรงค์ด้านความมีวินัยจราจรและมีน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน โดยทางโตโยต้าก็ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกด้วยจ้า

ยุคสร้างการเรียนรู้ (พ.ศ.2531-2540) ยุคแห่งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน เริ่มการก่อตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ด้วยการผลิตคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย “ถนนสีขาว” เล่มที่ 1 รวมถึงการมอบเฮลิคอปเตอร์ โตโยต้า 99 และรถตู้พยาบาลให้โครงการหมออาสาของ จส.100 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนนยามฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ นอกจากนั้นยังได้เปิดตัวมาสคอส หนูน้อยมิลค์กี้ เวย์ (Milky Way) เพื่อเป็นสื่อกลางการรณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านน้ำใจและวินัยจราจรบนท้องถนนแก่เด็กและเยาวชน พร้อมจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ยุคของทศวรรษแห่งการลงมือทำ (พ.ศ.2551-2560)

ยุคของทศวรรษแห่งการลงมือทำ (พ.ศ.2551-2560)

2.ยุคของทศวรรษแห่งการลงมือทำ (พ.ศ.2551-2560)

ซึ่งเป็นยุคแห่งการมุ่งเน้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุลงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทางโตโยต้าจึงได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารสนามฝึกหัดขับรถยนต์โดยจุดประสงค์หลักนั้นคือหลักสูตรการขับขี่ที่ปลอดภัยและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ขับรถยนต์ ทั้งนี้ทางโตโยต้าก็ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาแห่งนี้ที่ อาคาร 8 กรมการขนส่ง เพื่อพัฒนาทักษะการขับรถย่างปลอดภัยและถูกต้องและในปี 2554 ภาครัฐก็ได้ทำการประกาศนโยบายให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยจากการดำเนินการของทุกภาคส่วนในส่วนของการรณรงค์ลดความสูญเสียที่เกิดจาดอุบัติเหตุทางจราจรอีกด้วย

จากการดำเนินโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โตโยต้าได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จนทำให้ในปี 2560 โตโยต้า ถนนสีขาวได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน ประเภทองค์กรเกียรติยศ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของ Prime Minister Road Safety Award เลยล่ะค่ะ

อย่างไรก็ตาม เนื่องในวาระอันดีแบบนี้พวกเราชาว Chobrod ก็ขอสนับสนุนโครงการ ถนนสีขาวจากบริษัทโตโยต้าด้วยอีกแรง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถในสังคม ให้ไปสู่สังคมสีขาว เพื่อจะได้มีกฎเกณฑ์และเข้าใจในกฎจราจรมากขึ้นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เดี๊ยนก็ต้องขอตัวลาไปกับเรื่องดีๆ วันนี้ก่อน พบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะจ๊ะเพื่อนๆ สวัสดีจ้า

ดูเพิ่มเติม
Honda เดินหน้าผลิตรถยนต์ไฮบริดในไทย
“พารากอน” ลุกเป็นไฟ! เปิดตัวประสบการณ์ใหม่ YARIS ATIV ปะทะ BNK48