คปภ. เพิ่มความคุ้มครองสั่งจ่ายเพิ่มประกันรถยนต์

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 6 ม.ค 2562
แชร์ 0

คปภ. ประกาศเพิ่มความคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยอุบัติเหตุจากการใช้รถของผู้ขับขี่ โดยได้ปรับปรุงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเพิ่มมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาล

คปภ. เพิ่มความคุ้มครองสั่งจ่ายเพิ่มประกันรถยนต์

คปภ. เพิ่มความคุ้มครองสั่งจ่ายเพิ่มประกันรถยนต์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดเผยว่า คปภ. ได้เพิ่มความคุ้มครองให้แก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ รวมถึงผู้ขับขี่ด้วยตาม "นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน : Promoting Sustainable Growth for Insurance Sector" 

ดร.สุทธิพล  กล่าวว่า การประกันภัยรถยนต์เป็นบทบาทสำคุญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย โดยนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา เบี้ยประกันภัยรับตรงต่อปีที่มีมากกว่าแสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของเบี้ยประกันภัยรับตรงในธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งระบบ ดังนั้นธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งรวมถึงการประกันภัยรถยนต์มีการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การรับความเสี่ยง การจัดการสินไหมทดแทน และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับภาคธุรกิจ 

คปภ.ออกมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถ

คปภ.ออกมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถ

ในปัจจุบันมีจำนวนเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 สำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ดังนั้นทาง คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมี นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานคณะทำงานปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขของประกันรถยนต์ เพื่อหารือกันถึงการกำหนดความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์ที่ควรจะระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยได้กำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  • รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  • รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
  • รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ดูเพิ่มเติม
>> ประกันรถยนต์ใกล้หมด ควรต่อประกันรถยนต์ช่วงเวลาไหนดี?
>> รถหมดประกัน หรือใกล้หมดประกัน เริ่มเช็คตรงไหนก่อนดี

นอกจากนี้ทาง คปภ.ก็ยังได้เพิ่มความคุ้มครองประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ รวมถึงผู้ขับขี่อีกด้วย โดยปรับปรุงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จากเดิมกำหนดไว้ 1,100 บาท สำหรับระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรแรก ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 10 บาท/กิโลเมตร และก็ยังเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีกจำนวน 16 รายการ ให้เทียบเท่ากับอัตราการให้บริการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 อย่างเช่น ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ค่าตรวจคลื่นสมอง ค่าใช้เครื่องตรวจคลื่นหัวใจเด็กในครรภ์ ค่าใช้กล้องทำการวินิจฉัยโรค ค่าใช้เครื่องจี้ด้วยความเย็นต่อราย ค่าฝึกกิจวัตรประจำวันให้ผู้ป่วย ค่าการกดจุดบริเวณที่ปวดโดยใช้มือทำ ค่าเตียงมอเตอร์เพื่อคนไข้ลด น้ำหนัก ค่าการทำกายภาพฝึกมือ ค่าบริการการพยาบาลทั่วไปทั้งผู้ป่วยในทั่วไปและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ค่าบริการการระบายเอาของเหลวหรือลมในช่องปอดออก ค่าบริการโรงพยาบาลกรณี ผู้ป่วยนอก รวมถึงค่าอาหารผู้ป่วยในปกติทั้งอาหารเหลวต่อมื้อและอาหารธรรมดาต่อมื้อ เป็นต้น

คปภ.ยังได้เพิ่มความคุ้มครองประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ

คปภ.ยังได้เพิ่มความคุ้มครองประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถ

ขณะนี้สำนักงาน คปภ.อยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อจะให้สามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวได้ และบริษัทประกันภัยจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หากบริษัทฝ่าฝืนจะมีความผิด ซึ่งอาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน

เป็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลดีๆเรื่องประกันภัยที่เรานำมาฝากกัน ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเรา เราควรที่จะศึกษาผลประโยชน์และความคุ้มครองจากประกัน และที่สำคัญก่อนที่จะทำประกันภัยรถยนต์ก็ควรที่จะศึกษาให้ดี และให้เหมาะสมกับการใช้รถของเรา ส่วนใครที่อยากได้รถใหม่ราคาเบาๆอย่างรถมือสองก็เข้าไปดูได้ที่ รถมือสอง

ดูเพิ่มเติม
>> 5 เหตุผลที่คนอยากปลี่ยนประกันรถยนต์สิ้นปี

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่