ขนส่งเตรียมหั่นภาษีรถ ผลักดันใช้รถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 4 ก.พ 2563
แชร์ 0

รัฐบาลเตรียมรับมือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มรณรงค์ผลักดันให้หันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ด้วยการเสนอแนวทางลดภาษีรถนำเข้าเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ชาวไทยมากขึ้น

เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดกับเรื่องของฝุ่นมลพิษในเมือง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบรอบด้าน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการรับมือเพื่อหวังให้ปัญหานี้ได้บรรเทาลงและแก้ไขสำเร็จได้ในที่สุด แต่ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องใช้เวลาและต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ที่รับบาทการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างประชาชนแบบเรา ๆ เองด้วย ที่ควรให้ความร่วมมือด้วยการเล็งเห็นถึงปัญหานี้พร้อมมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งยืน

ปัญหาจากรถ  >> ปัญหาฝุ่น

รถเก่า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง
รถเก่า เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์จากรถยนต์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและเป็นรถที่มีอายุการใช้งานนานมากพอสมควร ที่ทำให้เกิดมลภาวะภายในอากาศดังกล่าว อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างปัญหาโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของชาวไทย

ลดเชื้อเพลิง หนุนใช้รถไฟฟ้า

เพราะรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นเหตุของปัญหา ทางรัฐบาลจึงหาทางออกและมองหามาตรการที่จะรับมือแก้ไข กรมการขนส่งทางบกจึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอื่นมาทดแทนในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อย่างการสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้แม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ดูเพิ่มเติม
>> ดีกว่าไหม ? เก็บค่าธรรมเนียมรถเก่าเพิ่ม หวังแก้ปัญหาฝุ่น-กระตุ้นเศรษฐกิจ

>> หวังแค่ 2 ล้านคัน ! ยอดผลิตรถยนต์ปี 2563 ไม่ไว้วางใจสงครามระหว่างประเทศ

ลดภาษี เพิ่มโอกาสการเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

แต่แน่นอนว่าที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยยังไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับประเทศอื่น ๆ นั่นเพราะส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของภาษีนำเข้าที่มีราคาสูง ทำให้การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานมีการถูกจำกัด ดังนั้นการคิดจะแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า จึงจำเป็นที่จะต้องมองถึงปัญหาดังกล่าวด้วย

รัฐชี้เแนวทางส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แก้ไขปัญหามลพิษ
รัฐชี้เแนวทางส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า แก้ไขปัญหามลพิษ

ดังนั้นทางกรมการขนส่งทางบกจึงมีแนวคิด เสนอแนวทางที่จะส่งเสริมให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการพยายามเข้าถึงในทุกกลุ่มผู้ใช้รถ ด้วยการออกกฎหมาย แก้ไขระเบียบ ให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ และลดอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์พลังงานสะอาด อันประกอบไปด้วย

  • รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า หากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ซึ่งจะน้อยกว่าอัตราภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • รถตู้ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงรถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร และรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เสียภาษีประจำปีคันละ 100 บาท
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีคันละ 50 บาท สำหรับรถที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด ส่วนรถที่ใช้เอ็นจีวี ร่วมหรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตราสามในสี่ของอัตราที่กำหนด

สถิติการจดทะเบียนรถประจำปี 2562

นางจันทิรา ยังเปิดเผยข้อมูลต่ออีกว่า ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั้งประเทศทั้งสิ้น 40,712,043 คัน โดยมีการแบ่งประเภทรถที่จดทะเบียนดังนี้

  • รถใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 27,749,524 คัน
  • รถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 11,294,017 คัน
  • รถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 2,854 คัน
  • รถบัสไฟฟ้าจำนวน 117 คัน
  • รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และปลั๊ก-อินไฮบริดจำนวน 153,184 คัน
  • รถที่ใช้เอ็นจีวี เป็นเชื้อเพลิง มีจำนวน 53,407 คัน
  • รถที่ใช้เอ็นจีวี ร่วมหรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 313,440 คัน

ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้

กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญที่จะหาแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกของประเทศ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความมั่นคงเพื่อคุณคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ดูเพิ่มเติม
>> เข้มจัด ! ตัดคะแนนใบขับขี่ครบ 100 แต้ม ห้ามขับ 1 ปี ซ้ำสองรอบ ห้ามขับตลอดชีพ

>> เปิดประวัติอันยาวนั้นเกือบ 50 ปี ของ Honda Civic

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อ รถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้