การคลังเตรียมรื้อภาษีรถยนต์ใหม่ พร้อมตั้งทีมเอกชนดันรถยนต์ EV

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 12 ก.พ 2562
แชร์ 0

กรมสรรพสามิตได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่ายรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อเข้าร่วมหารือ เพื่อกำหนดทิศทางการปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบ ให้สอดรับกับนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ที่ต้องการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมสั่งการให้กรมสรรพสามิตปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมสั่งการให้กรมสรรพสามิตปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบ

ช่วงปลายปีที่ผ่านมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ได้มีนโยบายสนับสนุนนิวเอสเคิร์ฟ หรือ 5 อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลสนับสนุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมสั่งการให้กรมสรรพสามิตปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์ทั้งระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งตั้งทีมตรวจสอบ และทบทวนเกณฑ์การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ ทางด้านเอกชนยืนยันพร้อมลงทุนให้คนไทยได้ใช้รถคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการหาข้อสรุป คาดว่าอีกสักระยะจะมีแนวทางการปฏิรูปออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

ดูเพิ่มเติม
>> รู้ยัง?.. ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้แล้ว!!
>> เรื่องต้องรู้ เมื่อจะต่อภาษีรถยนต์!!!

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถ EV และเพิ่มขีดความสามารถในตลาดรถยนต์ของไทย

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถ EV และเพิ่มขีดความสามารถในตลาดรถยนต์ของไทย

แม้ว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่จากที่ผ่านมาโครงสร้างภาษีรถยนต์ยังตามไม่ทันในหลายด้าน รวมถึงมีอุปสรรคพอสมควร ทั้งนี้การปฏิรูปภาษีรถยนต์รอบใหม่นั้นทางกรมสรรพสามิตมีต้องการให้เกิดการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส เป็นสากล และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมโปรดักต์แชมเปี้ยนของไทย ตั้งแต่รถปิกอัพ, อีโคคาร์ และรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะมาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนตัวต่อไป โดยเฉพาะองค์ประกอบหลัก เช่น แบตเตอรี่, มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบควบคุมการขับขี่ที่รวมถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วย

สำหรับการปฏิรูปภาษีรถยนต์รอบใหม่นั้น นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “กรมสรรพสามิตได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์อีวี) ในอนาคต โดยมีเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ต่าง ๆ และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อหารือถึงโครงสร้างภาษีรถยนต์ในอนาคต ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรก คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งผลศึกษาภาษีสรรพสามิตทุกชนิดสินค้า จะสรุปออกมาในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค. 2561) จากนั้นจะต้องเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าเห็นด้วยกับแนวทางของกรมหรือไม่ หากเห็นด้วยจะเสนอรัฐบาลต่อไป” นายพชรกล่าว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์อีวี) ในอนาคต​

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์อีวี) ในอนาคต​

ซึ่งจากการประชุมนัดแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น เป็นการประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมว่า ในอนาคตจะเดินหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทยอย่างไร โดยจะเป็นการเตรียมพร้อมไว้รองรับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เมื่อโครงสร้างภาษีที่ใช้อยู่ปัจจุบันบังคับใช้ครบ 5 ปี ซึ่งตามกำหนดจะครบวาระในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีจะต้องได้ข้อสรุปชัดเจนก่อนถึงเวลานั้น

จากการประชุมจะเห็นได้ชัดเจนว่าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์รอบนี้จะมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการผลิตรถยนต์อีวีให้มากยิ่งขึ้น เพราะรถยนต์อีวีเป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่ออนาคตของประเทศ โดยในปัจจุบันโครงสร้างภาษีรถยนต์จะให้ความสำคัญกับรถยนต์ประเภทไฮบริดมากที่สุด การประชุมนัดแรกที่ผ่านไปเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการเท่านั้น จากนั้นทางกรมจะรวบรวมมาประมวลความคิดเห็นเอกชนแล้วสรุปออกมาอีกที แต่หลังจากนี้ก็จะยังมีการปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีก 1-2 รอบ

การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบเดิมพิจารณาจากเรื่องของระบบความปลอดภัย และการปล่อยแก๊ส CO2

การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบเดิมพิจารณาจากเรื่องของระบบความปลอดภัย และการปล่อยแก๊ส CO2

ไม่เพียงแค่มีการหารือด้านการปรับโครงสร้างภาษีเท่านั้นแต่ยังได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อรองรับตลาดรถอีวีที่เติบโตเพิ่มขึ้นด้วยโดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มีคำสั่งที่ 668/2561 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยอ้างหลักการ และเหตุผลว่าเพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การกำหนดนโยบายทางภาษีสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีจึงออกคำสั่งให้มีคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ประกอบด้วย อธิบดีเป็นประธาน และมีคณะทำงาน ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, ค่ายรถยนต์19 ราย เป็นต้น

โครงสร้างภาษีใหม่จะมีการปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเทคโนโลยียานยนต์ และคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างภาษีใหม่จะมีการปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเทคโนโลยียานยนต์ และคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากวางกรอบกำหนดโครงสร้างภาษีรถยนต์แล้ว คณะทำงานได้ศึกษา ทบทวน และเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภาษีสรรพสามิตจากเดิมที่พิจารณาจากการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยได้ปรับปรุงให้สอดรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ที่คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ก่อนหน้านี้กรมสรรพสามิตมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย อย่าง รถที่มีระบบความปลอดภัย เช่น ติดถุงลมนิรภัย ระบบเบรกซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ยางที่ได้มาตรฐาน จะเสียภาษีในอัตราต่ำกว่ารถที่ไม่มีระบบดังกล่าว หรือมีแต่มาตรฐานต่ำกว่า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ กรมสรรพสามิตจึงได้มีการหารือกับทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไปบ้างแล้ว ซึ่งหากมีแนวทางออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาได้จริง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีความสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น และยังทำให้ประชาชนมีทางเลือกได้ใช้รถยนต์ที่ดี ราคาสมเหตุสมผลอีกด้วย

ดูเพิ่มเติม
>> กฎหมายรถยนต์ที่ไทย ถ้าเกิดอุบัติเหตุ จะตัดสินใจอย่างไร?
>> 9 ทริคต้องเซฟ รับ "รถป้ายแดง" วันแรกที่โชว์รูม ต้องเช็คอะไรบ้าง?!!

หากมีการปรับโครงสร้างภาษีได้อย่างสมบูรณ์ตลาดรถไฟฟ้า หรือรถ EV จะเติบโตในไทยเป็นอย่างมาก

หากมีการปรับโครงสร้างภาษีได้อย่างสมบูรณ์ตลาดรถไฟฟ้า หรือรถ EV จะเติบโตในไทยเป็นอย่างมาก

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากกับการมองเห็นความสำคัญในด้านการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งเห็นได้ว่ามีการเติบโตอย่างมาก จากปรากฎการณ์มลพิษทางอากาศที่ทำให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น แม้จะยังไม่มีข้อสรุปออกมาอย่างเป็นทางการ แต่การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมวงการรถยนต์เมืองไทยอย่างมากมาย ฉะนั้นหากมีการอัพเดทรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์อย่างไร Chobrod จะรีบมาอัพเดทให้เพื่อนๆ ทราบกันในทันที สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน แล้วติดตามบทความเรื่องรถยนต์ได้ที่ Chobrod.com เช่นเคยนะคะ

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้