งดเก็บค่าผ่านทางมอร์เตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก สงกรานต์ 2560 เริ่มแล้ววันนี้ ก่อนสิ้นสุด 18 เม.ย. นี้

ประสบการณ์ใช้รถ | 13 เม.ย 2560
แชร์ 0

กรมทางหลวง ได้งดการเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา วงแหวนรอบนอก บางปะอิน –บางพลีแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

กรมทางหลวง ได้งดการเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา วงแหวนรอบนอก บางปะอิน –บางพลีแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
 
งดเก็บค่าผ่านทางมอร์เตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก
งดเก็บค่าผ่านทางมอร์เตอร์เวย์-วงแหวนรอบนอก สงกรานต์ 2560 เริ่มแล้ววันนี้ ก่อนสิ้นสุด 18 เม.ย. นี้

 
โดยประกาศดังกล่าวได้มีข้อความระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ กําหนดค่าธรรมเนียมในการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกําหนด ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา ปี พ.ศ. 2558 และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
 
ข้อมูลจาก News.mthai

ติดตามข่าววงการยานยนต์ได้ ที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง เชิญที่นี่
News.mthai