แนะวิธี จองเลขทะเบียนรถ แบบใหม่ให้ได้เลขสวยไปประดับบารมี

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 ต.ค 2562
แชร์ 1

แนะนำวิธีขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถ เพื่อให้เลขทะเบียนสวยถูกใจเอาไว้เสริมบารมี ตามความเชื่อหรือเพื่อความโก้เก๋ส่วนบุคคล โดยจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ ในบทความนี้

จองทะเบียนง่ายๆ
แนะนำวิธีจองเลขทะเบียนแบบง่ายๆ

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเปิดให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋งรถกระบะ 4 ประตู, รถตู้ และรถกระบะบรรทุก ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถทางระบบอินเทอร์เน็ตเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่เข้าระบบและกรอกข้อมูลสำเร็จก่อน และสามารถทราบผลการจองได้ทันที ช่วยลดขั้นตอนให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลภายนอก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการจองแต่อย่างใด โดยใช้เวลาเพียงสั้นๆ เพียง 5 นาที โดยประมาณ 

ประเภทรถที่สามารถทำการจองเลขทะเบียนออนไลน์ ได้แก่ รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะ และรถตู้ โดยจะเปิดบริการจองเลขตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และสามารถตรวจสอบตารางจองเลขได้ที่ปุ่ม "ตารางเปิดรับจองเลข และ หลักเกณฑ์การจองเลข" ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

ในกรณีรถใหม่ จะต้องได้รับรถยนต์แล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้ แต่ในกรณีรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร และสถานะปกติเท่านั้น โดยมีเงือนไขและวิธีการดังนี้

เงื่อนไขการจองเลขทะเบียนรถ มีดังนี้

1.สามารถจองได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่ใหม่จนกว่าจะจองได้

2.สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ตารางจองเลข "ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข" หากถึงเลขทะเบียนและกลุ่มหมวดที่ทำการจองไว้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในหมายเลขจะตกไป

3.เมื่อจองเลขทะเบียนได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนได้อีกครั้งภายหลังจาก 3 เดือน

4.จะต้องจดทะเบียนรถยนต์ด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองเป็นชื่อเดียวกับที่จองได้

5.ผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องระบุเลขบัตรประชาชนในการจองเท่านั้น

6.หากชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ไม่ตรงตามบัตรประชาชน จะถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

 7.คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ

หมายเหตุ   หมายเลขสวยสำหรับการประมูลจำนวน 301 หมายเลขจะไม่สามารถจองได้ และ กรณีมีรถมากกว่า 1 คันและต้องการจองเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถของหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ดังนี้

1.ผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ และหลักฐานของรถคันที่ 1 (สำเนา)

2.หลักฐานของรถคันที่ 2 และสำเนาบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท (สำเนา)

3.หากเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีใบมอบอำนาจ จากเจ้าของรถ

ข้อควรระวัง

  • ชื่อ และ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน หากอักษรหรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนของบริษัท ไม่ตรงกับเอกสาร นิติบุุคลให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

  • หากรูปแบบการใส่ ชื่อ -นามสกุล และเลขบัตรผิดไปจากที่กำหนด หรือรายละเอียดของรถ เช่น ยี่ห้อรถยนต์ , ตัวถัง ไม่ตรงกับหลักฐานของรถ หรือเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่เบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริง ให้ตกเป็นโมฆะ

ก่อนจองควรเตรียมอะไรบ้าง ?

1.เลขประจำตัวจากบัตรประชาชน หรือทะเบียนการค้า หรือเลขหนังสือเดินทาง

2.หมายเลขตัวถังรถ
 

ดูเพิ่มเติม
>> 
เปิดตัว All New Isuzu D-max 2020 อย่างเป็นทางการ เคาะราคาสูงสุดที่ 1,157,000 บาท
>> นิสสันเผยแนวคิดการออกแบบซิตี้คาร์รุ่นใหม่ ตอกย้ำของการมาถึง All New Nissan Almera 2020 ในไทย

วิธีการจองเลขทะเบียนรถ มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com จากนั้นเลือกปุ่ม "จองเลขทะเบียนรถ"

เวปจองทะเบียนรถ
หน้าเวปไซต์

2.เลือกปุ่ม "เข้าระบบจองเลขทะเบียนรถ"

เข้าระบบจอง
เข้าระบบจอง

3.อ่านหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตให้รอบคอบ แล้วจึงกดปุ่ม "ยอมรับหลักเกณฑ์"

ยอมรับหลักเกณฑ์
อ่านเงื่อนไขและกดยอมรับหลักเกณฑ์

4.เลือกประเภทรถที่จะทำการจอง ระบบจะแสดงข้อมูลชุดหมายเลขที่จองได้ในขณะนั้น

เลือกประเภทรถที่จะทำการจอง ร
เลือกประเภทรถที่จะทำการจอง 

5.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วใส่เลขทะเบียนที่ต้องการ

กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล

6.เมื่อจองทะเบียนสำเร็จ จะปรากฏดังตัวอย่างในภาพ

จองเสร็จสิ้น
จองเสร็จสิ้น

7.จากนั้นให้รอจนถึงวันเลขเปิดจองตามตารางที่จองไว้ จึงจะสามารถทำเรื่องจดทะเบียนได้ภายใน 60 วัน นับจากกำหนดให้จดทะเบียน

จากวิธีขั้นตอนที่เรานำข้อมูลมาแนะนำจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการจองทะเบียนรถใหม่ มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายในเพียงแค่ 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อ ความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทำให้การจองหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจทำได้โดยง่ายดาย เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแค่ศึกษาขั้นตอนและวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถ ทั้งนี้ การจองหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจทำได้โดยง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอง จึงไม่จำเป็นต้องติดต่อบุคคลภายนอกให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สำหรับรถจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร สามารถศึกษาขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถ รวมถึงตารางเปิดรับจองเลขในแต่ละวันได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com สำหรับต่างจังหวัดติดต่อสอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ Call Center 1584

สุดท้ายในด้านโหราศาตร์ “ตัวเลข” เป็นศาสตร์ที่มีอิทธิพล อยู่รอบๆ ตัวเรา ในการดำเนินชีวิต ล้วนแต่มีเรื่องตัวเลขมาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น ถ้าพูดถึงเรื่องรถ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องในด้านโหราศาสตร์นอกจาก ทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็จะมีเรื่อง “เลขทะเบียนรถ” นี่แหละ ที่ใครหลายๆ คนให้ความสำคัญ ที่ทำให้ หน่วยงานราชการเห็นความสำคัญ ในการเปิดจองเลขทะเบียน 

สำหรับการได้มาซึ่งเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ ถือว่าเป็นความสุขทางใจของชีวิต ของใครหลาย ๆ คน ยิ่งบางคนมีความเชื่อในเรื่องศาสตร์ของตัวเลข ยิ่งให้ความสำคัญในการจับจองเลขทะเบียนรถด้วยตัวเองเพื่อให้ถูกโฉลก  หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จะว่าไปของแบบนี้บังคับความคิดของใครไม่ได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจของตัวเราเองล้วน ๆ ขึ้นอยู่กับความสบายใจของตัวบุคคล เพราะ ความเชื่อของแต่ละคน เรื่องทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็น รถใหม่เอี่ยมป้ายแดง หรือในแบบรถมือสอง จะส่งผลต่ออำนาจและอิทธิพลต่อเจ้าของรถโดยตรง การจำหน่ายเลขทะเบียนมงคลตามวันเกิดของเจ้าของรถมีอยู่มากมาย นั้นแสดงว่าเรื่องทะเบียนมงคลเสริมดวง เป็นที่สนใจต่อผู้ใช้รถทั่วไปไม่น้อย  เพื่อนำตัวเลขมาเสริมสร้างบารมี ให้เจ้าของรถมากขึ้น ซึ่งมักจะดูว่าเลขไหนที่เหมาะกับวันเกิดของเจ้าของรถ เพื่อนำเอาตัวเลขผลรวมของทะเบียนแบบที่ใช่ มาไว้ประดับป้ายทะเบียนหน้ารถ ซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อ และวิจารณญาน ของแต่ละบุคคลด้วย เช่นกัน

เลขทะเบียนดีมีชัย
เลขทะเบียนดีมีชัย

แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่เวลาจะออกรถยนต์ใหม่ซักคัน มักจะนิยมที่จะเช็คตัวเลขทะเบียนรถยนต์ก่อนจะออกรถใหม่ เพราะเชื่อว่ารถที่ซื้อมาแล้วจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับทะเบียนรถด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลข เลขทะเบียนรถสวย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลข “9” “8” และ “1” ถึงมีราคาที่มหาศาล เพราะการให้ความสำคัญของศาสตร์แห่งตัวเลข ที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้น มากกว่าได้ทะเบียนตามคิวปกติที่ตัวเลขอาจทำให้ชีวิตหม่นหมองลงได้จึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีตัวเลขที่ไม่ดีกับชีวิตของตัวเองอยู่ในป้ายทะเบียนรถ แต่บางคนก็ไม่สนใจขอให้เลขสวยไว้ก่อน ก็พอใจแล้ว  สำหรับบทความหน้าเราจะมานำเสนอในเรื่องของประสบการณ์การใช้รถ อย่างใดกันบ้างก็ขอให้ติดตามในบทความหน้า 

ดูเพิ่มเติม
>>Chevrolet Captiva 2019 กับ MG HS 2019 เอสยูวีคันไหนน่าเป็นเจ้าของมากกว่ากัน
>>All New Mazda BT 50 2020 โฉมใหม่ครั้งนี้ดีไซน์จะไปทิศทางไหน?

ติดตามข่าวสารรถยนต์ คลิกที่นี่
ต้องการซื้อ รถมือสองราคาดี เชิญเข้าดูที่ ตลาดรถรถมือสอง ตรงนี้

Palist