อัตราภาษีรถกระบะ รถยนต์รับจ้าง ที่ผู้ใช้รถควรรู้!

ประสบการณ์ใช้รถ | 18 ส.ค 2563
แชร์ 0

ภาษีรถกระบะ และภาษีรถรับจ้างสาธาณะ จัดเก็บตามเกณฑ์ใด และมีอัตราเท่าไหร่ มรรวบรวมมาให้คุณแล้ว


ภาษีรถกระบะ และภาษีรถรับจ้างสาธารณะ

หลังจากบทความที่แล้ว เราพูดถึงภาษีรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง และภาษีรถยนต์มากกว่า 7 ที่นั่งกันไปแล้ว บทความนี้ เราจะมาพูดถึงอัตราภาษีรถกระบะ และรถรับจ้างสาธารณะกันบ้าง สำหรับภาษีรถกระบะ และภาษีรถรับจ้างสาธารณะ จะจัดเก็บตามน้ำหนักของรถ โดยมีอัตรา ดังนี้ 

ภาษีรถกระบะ
ภาษีรถบรรทุกส่วนบุคคล


ภาษีรถบรรทุกส่วนบุคคล

สำหรับรถบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ไม่ว่าจะแบบ 2 ประตู หรือ 4 ประตู หรือรถที่ได้รับป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษรสีเขียว จะมีอัตราภาษี ดังนี้ 

 • รถที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กก. มีอัตราภาษี 300 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 501 - 750 กก. มีอัตราภาษี 450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 751 - 1,000 กก. มีอัตราภาษี 600 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กก. มีอัตราภาษี 750 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กก. มีอัตราภาษี 900 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กก. มีอัตราภาษี 1,050 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กก. มีอัตราภาษี 1,350 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กก. มีอัตราภาษี 1,650 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กก. มีอัตราภาษี 1,950 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กก. มีอัตราภาษี 2,250 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กก. มีอัตราภาษี 2,550 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กก. มีอัตราภาษี 2,850 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กก. มีอัตราภาษี 3,150 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กก. มีอัตราภาษี 3,450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กก. มีอัตราภาษี 3,750 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 7,001 ขึ้นไป กก. มีอัตราภาษี 4,050 บาท

ภาษีรถรับจ้าง

รถสาธารณะที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รวมถึงรถยนต์บริการ จะต้องเสียภาษีรถยนต์ในอัตรา ดังนี้ 


ภาษีรถรับจ้าง

ภาษีรถยนต์รับจ้าง

 • รถที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กก. มีอัตราภาษี 185 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 501 - 750 กก. มีอัตราภาษี 310 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 751 - 1,000 กก. มีอัตราภาษี 450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กก. มีอัตราภาษี 560 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กก. มีอัตราภาษี 685 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กก. มีอัตราภาษี 875 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กก. มีอัตราภาษี 1,060 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กก. มีอัตราภาษี 1,250 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กก. มีอัตราภาษี 1,435 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กก. มีอัตราภาษี 1,625 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กก. มีอัตราภาษี 1,810 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กก. มีอัตราภาษี 2,000 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กก. มีอัตราภาษี 2,185 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กก. มีอัตราภาษี 2,375 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กก. มีอัตราภาษี 2,560 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 7,001 ขึ้นไป กก. มีอัตราภาษี 2,750 บาท

ภาษีรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด และรถยนต์บริการ


ภาษีรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด และรถยนต์บริการ

 • รถที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กก. มีอัตราภาษี 450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 501 - 750 กก. มีอัตราภาษี 750 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 751 - 1,000 กก. มีอัตราภาษี 1,050 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,001 - 1,250 กก. มีอัตราภาษี 1,350 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,251 - 1,500 กก. มีอัตราภาษี 1,650 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,501 - 1,750 กก. มีอัตราภาษี 2,100 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,751 - 2,000 กก. มีอัตราภาษี 2,550 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,001 - 2,500 กก. มีอัตราภาษี 3,000 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 2,501 - 3,000 กก. มีอัตราภาษี  3,450 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,001 - 3,500 กก. มีอัตราภาษี 3,900 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3,501 - 4,000 กก. มีอัตราภาษี 4,350 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,001 - 4,500 กก. มีอัตราภาษี 4,800 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 4,501 - 5,000 กก. มีอัตราภาษี 5,250 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 5,001 - 6,000 กก. มีอัตราภาษี 5,700 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 6,001 - 7,000 กก. มีอัตราภาษี 6,150 บาท
 • รถที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 7,001 ขึ้นไป กก. มีอัตราภาษี 6,600 บาท

เพราะภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถต้องรับผิดชอบควบคู่ไปกับพ.ร.บ. รถยนต์ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาชำระภาษีรถยนต์ ก็อย่าลืมไปชำระในวันที่กำหนด ไม่งั้นอาจถูกปรับได้ แม้จะเพียง 1% ของอัตราภาษีต่อเดือน แต่เมื่อรวม ๆ กันหลาย ๆ เดือนแล้ว ก็เป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม