อย่างงี้ก็มีด้วยหรอ!! ไม่เอาที่พักเท้าคนซ้อนขึ้น ผิดกฎหมาย?

ประสบการณ์ใช้รถ | 7 ธ.ค 2559
แชร์ 0

ในทางกฎหมายได้ระบุไว้แค่ว่า ไม่ให้นำรถที่มีสภาพอาจเกิดอันตรายมาใช้งานบนถนน แต่เอ่ะที่พักเท้าไม่ได้เอาขึ้นมันมีอันตรายยังไงละ โดยทางกฎหมายจะถือว่ารถไม่อยู่สภาพที่พร้อมขับขี่ เพราะไม่มีคนซ้อนท้ายแต่แล้วไม่ได้นำที่พักเท้าขึ้น

หลายคนนะครับที่มักจะเจอตำรวจจับ เพียงเพราะที่พักเท้าของคนที่ซ้อนไม่ได้เอาขึ้น แต่เอ่ะ!! มันมีกฎหมายเรื่องนี้ด้วยเหรอ วันนี้ Unseencar จะพาเพื่อน ๆ ไปหาคำตอบกันครับ

images-recovered

ในทางกฎหมายได้ระบุไว้แค่ว่า ไม่ให้นำรถที่มีสภาพอาจเกิดอันตรายมาใช้งานบนถนน แต่เอ่ะที่พักเท้าไม่ได้เอาขึ้นมันมีอันตรายยังไงละ โดยทางกฎหมายจะถือว่ารถไม่อยู่สภาพที่พร้อมขับขี่ เพราะไม่มีคนซ้อนท้ายแต่แล้วไม่ได้นำที่พักเท้าขึ้น

โดยในพระราชบัญญัติจราจรทางบก ปีพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา 6 ได้ระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิด อันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสาร หรือ ประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ รถที่ใช้ผู้ขับขี่ต้องจัดเครื่องยนต์ อุปกรณ์ครบถ้วน

สภาพของรถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่ง และวิธี การทดสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 148 ผู้ใดฝ้าฝืนมาตรา 6 ปรับไม่เกิน 500 บาท