อยากเที่ยว AEC ขับรถท่องเที่ยวต่างประเทศเองได้

ประสบการณ์ใช้รถ | 14 ต.ค 2560
แชร์ 3

ใครๆก็อยากลองขับรถเที่ยวต่างประเทศ ก่อนจะไปเที่ยวรอบโลกลองเปิดประสบการณ์ประเทศใกล้ๆอย่าง AEC ดูก่อนไหมครับ ลองไปดูวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน สถานที่น่าท่องเที่ยวใน AEC ที่น่าสนใจก็มีมากมาย ได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ ความเป็นมิตรไมตรีจิตร แถมยังได้ซึมซับประวัติศาสตร์ ความรู้และมุมมองใหม่ๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายไม่แพง

วิธีขับรถต่างประเทศก่อนอื่นท่านต้องมีใบขับขี่ระหว่างประเทศเสียก่อน การขอใบขับขี่ระหว่างประเทศนั้นไม่ยากเลย ถ้าท่านมีใบขับขี่ของประเทศไทยอยู่แล้ว เพียงแค่เตรียมเอกสาร และนำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ ส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดของทุกจังหวัด
เอกสารที่ต้องนำไปยื่นเพื่อขอใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ใบขับขี่สมาร์การ์สามารถใช้กับประเทศอาเซียนได้10ประเทศ โดยไม่ต้องทำ ใบขับขี่สากล
ใบขับขี่สมาร์การ์สามารถใช้กับประเทศอาเซียนได้10ประเทศ โดยไม่ต้องทำ ใบขับขี่สากล

  • สำเนา Passport พร้อมเล่มจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
  • สำเนาใบขับขี่ พร้อมฉบับจริง
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
  • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ–สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียม 505 บาท

สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมขนส่งทางบก DLT Call Center 1584

ข้อควรระวังหากท่านต้องการขับรถของท่านข้ามประเทศ
1.รถที่นำข้ามไปขับไม่ควรติดไฟแนนซ์ หลายที่จะไม่ยอมให้เรานำออกนอกประเทศ เหตุกลัวว่าลูกค้าอาจจะขับหนีออกนอกประเทศไป เพราะยังผ่อนไม่หมด
2.ฟิล์มติดรถควรเป็นฟิล์มใส เพราะถ้าติดแบบทึบไปอาจไม่ผ่านด่านตรวจ

วางแผนการเดินทาง ศึกษากฎระเบียบการขับรถในต่างประเทศอย่างถี่ถ้วน
วางแผนการเดินทาง ศึกษากฎระเบียบการขับรถในต่างประเทศอย่างถี่ถ้วน

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องมีคือพาสปอร์ตรถ
ต้องไปที่กรมขนส่ง ขอทำพาสปอร์ตเล่มสีม่วง เสียค่าธรรมเนียม 55 บาท หลังจากนั้นเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 2 แผ่น พร้อมแปะสติกเกอร์รูปตัว T โดยยื่นขอได้เฉพาะสำนักงานที่รถจดทะเบียน และใช้ได้เพียงประเทศลาวเท่านั้น เนื่องจากทำความตกลงร่วมกันให้สามารถนำรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุกไปใช้ในลาวได้ ส่วนกัมพูชา ตกลงร่วมกันเฉพาะรถโดยสารและรถบรรทุกเท่านั้น
ส่วนประเทศอื่นในอาเซียน ต้องไปขออนุญาตเข้าประเทศจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ โดยกำหนดจำนวนวันที่พำนัก ซึ่งประเทศกัมพูชา กับเมียนมาร์ อนุญาตวีซ่าได้ 3 เดือน ส่วนอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนฟิลิปปินส์ วีซ่าได้ 21 วัน และบรูไน 14 วัน

เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง
- พาสปอร์ตเล่มสีม่วง หรือ หนังสือเดินทางอนุญาตรถระหว่างประเทศ
– เครื่องหมายแสดงประเทศ หรือสติ๊กเกอร์ตัว T
– หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์
– แผ่นป้ายทะเทียนรถภาษาอังกฤษ
– เล่มทะเบียนรถฉบับจริง
– พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ ที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ลาว
ลาว

พม่า
พม่า

กัมพูชา
กัมพูชา

เวียดนาม
เวียดนาม

มาเลเซีย
มาเลเซีย

สิงคโปร์
สิงคโปร์

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ก่อนขับรถต่างประเทศเที่ยว AEC อย่าลืมศึกษาถึงกฎจราจรมารยาทการขับรถในประเทศนั้นๆ รวมถึงศึกษาเส้นทางการเติมเชื้อเพลิงจะได้สนุกกับการเดินทางแบบไร้กังวล

ดูเพิ่มเติม:
>> ขนส่งเตรียมออก 'ใบขับขี่ใหม่' Smart Card รูปแบบใหม่ พร้อม QR Code ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
>>  ใบอนุญาตขับรถ แบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เริ่มใช้แล้ว