นักบิดควรรู้! ค่าปรับจราจร มอเตอร์ไซค์ 2563

ประสบการณ์ใช้รถ | 25 ส.ค 2563
แชร์ 4

อัตราค่าปรับจราจร มอเตอร์ไซค์ 2563 มีอะไรบ้างที่นักบิดทั้งหลายควรรู้? เรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว!


อัพเดท ค่าปรับจราจร มอเตอร์ไซค์ 2563

ใบสั่ง และค่าปรับจราจร เป็นสิ่งที่นักบิดหลายคนคุ้นเคย เพราะมีผู้กระทำผิดกฎจราจรให้เห็นอยู่ทุกวัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้ง ซึ่งในแต่ละข้อหาก็จะมีอัตราค่าปรับจราจรและบทลงโทษแตกต่างกันไป โดยในบทความนี้ เราได้รวบรวมค่าปรับจราจร มอเตอร์ไซค์ที่นักบิดควรรู้ มาฝากกัน เผื่อวันหนึ่งได้ใบสั่ง จะได้ไม่ถูกลักไก่นั่นเอง

ค่าปรับจราจร มอเตอร์ไซค์ 2563

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538) และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดนั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ

1. นำรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

2. นำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

3. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่นควัน ละอองเคมี เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดมาใช้ในทางเดินรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

4. นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 500 บาท

5. ขับรถในทางไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร 

 • อัตราโทษ : 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

4. ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

5. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

6. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท


ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
(Cr. Eliobed Suarez ใน unsplash)

7. ไม่หยุดรถหลังเส้น ให้รถหยุดเมื่อมีสัญญาณไฟแดง 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

8. ขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏด้วยมือ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

9. ไม่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด หรือหยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยกว่าสามเมตร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

10. ทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่กำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

11. ไม่ขับรถที่มีความเร็วช้าให้ใกล้ขอบทางด้านซ้ายในทางเดินรถที่มีสวนกันได้ 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

12. เลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณ 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

13. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

14. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

15. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

16. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร (เว้นแต่รถเข็นสำหรับทารก คนป่วย หรือคนพิการ) 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท


ขับรถบนทางเท้า
(Cr. fm91bkk)

17. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นขณะขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง ซึ่งไม่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

18. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางแยก 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

19. ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นทางด้านซ้ายมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

20. ขับรถออกจากที่จอดเมื่อมีรถจอดหรือสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้สัญญาณมือหรือแขน หรือสัญญาณไฟ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

21. กลับรถในทางเดินรถกีดขวางการจราจร 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200-500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

22. กลับรถในระยะ 100 เมตร จากเชิงสะพาน 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

23. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก (เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้) 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท

24. หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรที่อธิบดีกำหนดในทางเดินรถโดยไม่มีอำนาจ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

25. ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

26. จอดรถไม่ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างเกินกว่า 25 เซนติเมตร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

27. หยุดรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

28. หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคาร หรือทางเดินรถ โดยไม่มีเหตุผลสมควร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

29. จอดรถบนทางเท้า 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

30. จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท


จอดรถในอุโมงค์
(Cr. MV เพลงฤดูฝน Paradox)

31. จอดรถในทางร่วมทางแยก หรือภายในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท 

32. จอดรถภายในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

33. จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

34. จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

35. ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับ รถ มิให้เคลื่อนย้าย 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

36. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างเพียงพอ ที่จะเห็นรถที่จอดนั้นได้ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

37. ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 

 • อัตราโทษ : ปรับตั้งแต่ 200 – 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 400 บาท


ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด
(Cr. Kelly Lacy ใน pexels.com)

38. ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน เมื่อขับรถถึงทางร่วมทางแยกทีหลัง 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

39. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดช่วยเหลือแสดงตัว และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 –10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

40. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศีรษะตามประเพณีนิยม 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

41. โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย (มิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช ผู้นับถือลัทธิศาสนาที่ใช้ผ้าโพกศรีษะตามประเพณีนิยม 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 500 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 200 บาท

42. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะไม่ถึง 50 เมตร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

43. กระทำด้วยประการใด ๆ บนทางอันเป็นการกีดขวางของการจราจร 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

44. ฝ่าฝืนคำสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งหรือประกาศ ห้าม หยุดหรือ จอด 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 • อัตรากำหนด : ปรับ 300 บาท

ข้อหา ฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2537)

1. ใช้รถไม่จดทะเบียน 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2. ใช้รถไม่เสียภาษีประจำปีภายในเขตกำหนด 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท


ต้องเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ใช้รถไม่แสดงเครื่องหมายเสียภาษี 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

4. ใช้รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5. ใช้รถที่มีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน 

 • อัตราโทษ :ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

6. เปลี่ยนแปลงสีของรถผิดจากที่จดทะเบียนไว้ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

7. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากไปที่จดทะเบียน 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

8. ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถ 

 • อัตราโทษ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถที่จะแสดงได้ทันที (เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถตาม) 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท


ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ได้ทันที

10. ขับรถไม่มีสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่จะแสดงได้ทันที 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

11. ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

12. ขับรถระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

13. ใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง 

 • อัตราโทษ : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากไม่อยากเสียเงินค่าปรับจราจร ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และอย่าลืมมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ด้วย 

อ่านเพิ่มเติม