ทำอย่างไรเมื่อใบอนุญาตขับขี่หาย ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 11 ส.ค 2563
แชร์ 0

ใบอนุญาตขับขี่หาย เรียกว่าอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใคร ๆ ก็ว่าได้ ซึ่งเมื่อใบอนุญาตขับขี่หาย จะต้องมีวิธีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตขับขี่หาย
ทำอย่างไรเมื่อใบอนุญาตขับขี่หาย ?.

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นกับตนก็ว่าได้ สำหรับเรื่องใบอนุญาตขับขี่หาย ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร่ แต่อาจต้องเสียเวลาพอประมาณในการดำเนินการยื่นเรื่องขอทำใบขับขี่ใหม่ให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่พอจะทำได้

ใบอนุญาตขับขี่คือ เอกสารยืนยันว่าผู้ถือบัตรมีความสามารถด้านการขับขี่ นอกจากนี้ยังใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงตัวตนว่าได้รับอนุญาตให้ขับรถได้อย่างถูกกฎหมายด้วย 

หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ไปขับรถและโดนจับ ต้องระวางโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ที่ระบุว่า "...ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสําเนา ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรา 57..."

ขั้นตอนเตรียมตัวเมื่อใบอนุญาตขับขี่หาย

1. จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานขนส่งทางบกที่ตัวคุณเองสะดวกในการไป

ใบอนุญาตขับขี่หาย

2. เตรียมเอกสารให้พร้อม บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา

* ทั้งนี้หากเป็น "ใบขับขี่รถสาธารณะ" ต้องมีใบแจ้งความ หรือใบบันทึกถ้อยคำแนบไปด้วย โดยสามารถดำเนินการขอใบดังกล่าวที่สถานีตำรวจ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนบัตรประชาชน, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้แทนทะเบียนบ้าน

ใบอนุญาตขับขี่หาย

3. ติดต่อประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานขนส่งทางบก เพื่อแจ้งความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ใบอนุญาตขับขี่หาย

4. รอเจ้าหน้าที่เรียกติดต่อสอบถาม พร้อมให้รายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่หาย รวมถึงกรอกข้อมูลเอกสารใหม่

ใบอนุญาตขับขี่หาย

5. ถ่ายรูปทำบัตรใหม่

ใบอนุญาตขับขี่หาย

6. ชำระค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาตขับขี่หาย ราคา 155 บาท

- แบ่งเป็น ค่าคำขอ 5 บาท
- ค่าใบแทนอนุญาต 100 บาท
- ค่าแก้ไขรายการ 50 บาท

7. รอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่

ใบอนุญาตขับขี่หาย

เรียกได้ว่าเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นในการทำใบขับขี่ใหม่ คุณก็กลับมามีใบขับขี่ใหม่ใช้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ใบขับขี่ของคุณจะมีวันสิ้นอายุเท่ากับใบขับขี่ใบเดิม และเมื่อหมดอายุแล้ว ให้มาต่ออายุตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม

Palo