ต่อภาษีรถยนต์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 10 ก.ค 2563
แชร์ 0

เปิดทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ต่อภาษีรถยนต์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ? มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม และวิธีขั้นตอนการทำยุ่งยากหรือไม่ มีที่ไหนที่รับทำบ้าง ? เราจะพาไปหาคำตอบ

เปิดขั้นตอนการดำเนินการ เตรียมจดเอกสารที่ต้องใช้ กับการต่อภาษีรถยนต์ 2563 มาดูกันว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร และมีที่ไหนบ้างที่รับต่อภาษีประจำปี หากเป็นมือใหม่หัดใช้รถ ไม่เคยยื่นเสียภาษีรถยนต์ต้องไม่พลาด หรือสำหรับคนที่เคยยื่นต่อภาษีมาก่อนแล้ว เข้ามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดกัน

ประเภทรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีได้

ต่อภาษีรถยนต์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร ?
ต่อภาษีรถยนต์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ต้องทำอย่างไร ? 

 1. รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1)
 2. รถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง (รย.2)
 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
 4. รถจักรยานยนต์ (รย.12)
 5. รถแทรกเตอร์ (รย.13)
 6. รถบดถนน (รย.14)
 7. รถพ่วง (รย.16)

เอกสารต่อภาษีรถยนต์ 2563

เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการต่อภาษี
เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการต่อภาษี

 • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์ (ถ้ามี) หรือใบแทน ซึ่งเอกสารนี้ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งชื่อเจ้าของรถ ชื่อผู้ครอบครอง ตัวเลขถัง เลขเครื่อง
 • เอกสารการจัดทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่หมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน
 • หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ จาก ตรอ. เฉพาะรถที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป
 • หนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะรถติดแก๊ส LPG และ NGV

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถยนต์ 2563
>> ต่อภาษีรถ 2563 ราคาเท่าไหร่ ? ต้องจ่ายยังไง

วิธีการต่อภาษีรถยนต์ 2563

นำรถเข้าตรวจสภาพ หากมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
นำรถเข้าตรวจสภาพ หากมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี

 • นำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขา เพื่อรับใบรับรองการตรวจสภาพรถประกอบการต่อภาษีรถยนต์
 • ชำระเงินค่าภาษี
 • บันทึกรายการค่าภาษีรถยนต์
 • รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

ช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ 2563

เลื่อนล้อต่อภาษี ทำได้ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่นาน
เลื่อนล้อต่อภาษี ทำได้ง่าย ๆ ใช้เวลาไม่นาน

 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ : ให้บริการต่อภาษีรถยนต์ทุกประเภท
 • ที่ทำการไปรษณีย์ : ให้บริการต่อภาษีรถยนต์ทุกประเภท
 • บริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี Drive Thru for Tax ที่สำนักงานขนส่ง : ให้บริการต่อภาษีเฉพาะรถยนต์ประเภทที่ 1-4 เท่านั้น​
 • ห้างสรรพสินค้า โครงการ "ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) : เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ให้บริการต่อภาษีเฉพาะรถยนต์ประเภทที่ 1-4 เท่านั้น
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : ให้บริการต่อภาษีเฉพาะรถยนต์ประเภทที่ 1-4 เท่านั้น และ เป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือมีภาษีค้างชำระไม่เกิน 1 ปี หรือมีภาษีค้างชำระเกิน 1 ปี ที่นายทะเบียนได้ประกาศยกเว้นการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี สามารถยื่นขอเสียภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันครบกำหนดเสียภาษี เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชำระให้ยื่นได้ทันที
 • บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ : ให้บริการต่อภาษีเฉพาะรถยนต์ประเภทที่ 1-4 เท่านั้น โดนมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี หากเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี โดย ทางกรมการขนส่งทางบกจะทำการนำส่งใบเสร็จ และป้ายวงกลมทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 10 วันนับจากวันที่ชำระเงินค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 20 บาท และค่าจัดส่งป้าย 40 บาท
 • บริการต่อภาษีช่องทางออนไลน์ : ผ่านทางเว็บไซต์กรมขนส่ง

จะเห็นได้ว่าแต่ละจุดให้บริการ จะมีข้อจำกัดในการรับต่อภาษีประเภทรถที่แตกต่างออกไป ให้ทำการเช็กเงื่อนไขการให้บริการอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เสียเวลา สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

การต่อภาษีรถยนต์ 2563 ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และปีหนึ่งทำครั้งเดียวเท่านั้น แต่ CHOBROD ขอเตือนเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและห้ามลืมเด็ดขาดเพราะกฎหมายกำหนดมาว่าต้องต่อทุกปี หากไม่ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ ก็จะต้องถูกปรับ ทางทีดีควรใส่ใจและทำการต่อดีกว่า เพื่อความปลอดภัยและสบายใจในการใช้รถของคุณ

ดูเพิ่มเติม
>> ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ 2563 อยู่บ้านก็ทำได้
>> ต่อภาษีรถยนต์ เสาร์-อาทิตย์ 2563 ที่ไหนได้บ้าง ?

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆ ได้ที่นี่
เข้าดู ตลาดรถบ้าน ซื้อขายกันเอง ได้ที่นี่

ANNOiNA