จะต้องเจอด่านอะไรบ้าง? ในการสอบใบขับขี่รถยนต์

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 ส.ค 2561
แชร์ 0

 

ในช่วงปีก่อนหน้านี้ การสอบใบขับขี่รถยนต์ นั้นได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นัก แต่ปัจจุบันนี้ะการสอบใบขับขี่กฏหมายได้กำหนดระเบียบเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการขับขี่รถยนต์ของผู้ใช้ถนน

เอกสารที่จะต้องเตรียมในการสอบใบขับขี่มีดังนี้

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ปี 2561

– ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย

– เริ่มจาการทดสอบระบบสายตา

ทดสอบตาบอดสี ทดสอบตาลึกและทดสอบตากว้าง โดยจะมีทั้งหมด 3 สี นั้นคือ แดง เหลือง เขียว เราจะต้องตอบให้ได้ทั้งหมด สอง ใน สาม ครั้ง ถ้าทำได้ก็จะผ่านการทดสอบ

– ทดสอบการตอบสนองเท้า

การเหยียบเบรคนั้นสำคัญมาก เวลาเราจะเจออุบัติเหตุการตอบสนองของเท้า จึงมีการทดสอบนี้ขึ้นมาโดยเราจะต้องเหยียบเบรคเมื่อไฟแดงขึ้น ทั้งหมดสามครั้ง แล้วไฟสีเขียวๆที่มีหลอดห้ามเกินเส้นที่กำหนด ถ้าทำได้ทั้งหมด สอง ใน สาม ครั้งก็จะถือว่าผ่าน

สอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีปี 2561

จะเริ่มจากการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมง สิ่งที่เราจะได้รับจากการอบรมคือ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายรถยนต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ การบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ ทั้งหมดนั้นเป้นเรื่องที่มีประโยชน์แก่ผู้ขับขี่อย่างมากและจำเป็นต้องรู้

หลังจากที่ทำการเข้าอบรมแล้วต่อมาก็ถึงด่านของการสอบใบขับขี่ในภาคทฤษฎี ก่อนทำข้อสอบบางทีก็จะมีบอร์ดให้ยืนอ่านกัน โดยข้อสอบที่เราจะต้องทำนั้น เป็นการสอบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสอบจะมีทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบ ปรนัย ให้เลือกตอบ ก ข ค ง โดยเราจะต้องสอบให้ได้ 90% ของข้อสอบทั้งหมดนั้นคือ 45 คะแนน จาก 50 คะแนน จึงจะสามารถผ่านได้

(หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ขั้นตอนทั้งหมดก็จะหยุดลงและให้กลับมาสอบใหม่ภายใน 90 วัน)

สอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติปี 2561

ขั้นตอนการสอบภาคปฏิบัติ จะมี 3 ด่านด้วยกัน ได้แก่

เริ่มทดสอบด่านแรกนั้นก็คือการขับรถทางตรงและถอยหลังทางตรง ระยะทั้งหมดรวม 12 เมตร ขับเดินหน้า 1 ครั้ง และขับถอยหลัง 1 ครั้ง ห้ามชนหรือเบียดเสาหลักโดยจะมีกรวยวางทั้งซ้ายและขวา และเครื่องยนต์ห้ามดับระห่างการทดสอบ

การทดสอบจะต้องขับรถเดินหน้าให้ห่างจากขอบทางระยะไม่เกิน 25 ซม. โดยจะต้องจอดให้ล้อหน้าและล้อหลัง ทับเส้นสีที่กำหนดไว้ กันชนหน้ารถต้องไม่เกินเส้นหยุดรถที่กำหนด และห่างจากรถไม่เกิน 1 เมตร

เป็นการทดสอบโดยถอยหลังเข้าจอดรถและออกจากช่องว่างให้ได้ สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง และห้ามชนหรือห้ามเบียดเสาในพื้นที่กำหนด ตัวรถจะต้องขนานกับขอบทางเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างจะต้องไม่ล้ำเส้นเสาออกมาเกินเส้นที่กำหนด

ดูรถยนต์มือสอง คลิก!!!>>>>http://www.unseencar.com<<<<