ข่าวดี คปภ.สั่งประกันจ่ายชดเชย “รอซ่อมรถ” เริ่มต้นวันละ 500 บาท

ประสบการณ์ใช้รถ | 3 ธ.ค 2561
แชร์ 8

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ออกสั่งคำให้บริษัทประกันต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใช้รถ หรือค่าขาดประโยชน์ให้กับผู้ใช้รถ ระหว่างรอซ่อม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่มียอดร้องเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยคำสั่งนี้จะใช้อย่างเคร่งครัดในปีหน้า

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ออกสั่งคำให้บริษัทประกันต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใช้รถ หรือค่าขาดประโยชน์ให้กับผู้ใช้รถ ระหว่างรอซ่อม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่มียอดร้องเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยคำสั่งนี้จะใช้อย่างเคร่งครัดในปีหน้า

 คปภ. ออกสั่งคำให้บริษัทประกันต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใช้รถ ระหว่างรอซ่อม

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ. ได้ข้อสรุปการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว

สรุปเกณฑ์การกำหนดการจ่ายค่าชดเชย

สำหรับการกำหนดจ่ายค่าชดเชย จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

ดูเพิ่มเติม

>> ลักษณะนิสัยในการขับรถของคุณเหมาะกับประกันแบบไหนดี??

>> รถหมดประกัน หรือใกล้หมดประกัน เริ่มเช็คตรงไหนก่อนดี

ที่ผ่านมาปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ พบว่ามียอดร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนคือบริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์ เพราะประชาชนไม่มีทราบ และไม่มีความรู้เรื่องประกัน หรือมีการจ่ายค่าประกันที่ไม่ได้สูงมาก ประชาชนจึงขาดสิทธิตรงนี้ไป อีกทั้งกฎระเบียบก่อนหน้านี้ได้มีกำหนดให้ทางบริษัทประกันรถยนต์จ่ายค่าเสียหายตามขนาดของเครื่องยนต์ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดจะอยู่ในดุลยพินิขของบริษัทประกัน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีความจำเป็นต้องปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจน เพื่อผู้ใช้รถยนต์ที่ขาดประโยชน์จากตรงนี้ ได้รับสิทธิที่ถูกต้องและสมควรได้รับ โดยทาง คปภ. มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาหารือเรื่องนี้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยโดยเฉพาะจนสามารถหาข้อสรุปได้แล้ว แต่อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และจะบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า โดยเนื้อหามีดังนี้

“หากฝ่าฝืนมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย อาจถือได้ว่าบริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ  2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่"

คำสั่งของคปภ.จ่ายค่าชดเชยรอซ่อม จะเริ่มใช้อย่างเคร่งครัดในปี 2019

เมื่อคำสั่งของนายทะเบียนออกมาแล้ว ทางบริษัทประกันภัยจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การที่คำสั่งของ คปภ.ครั้งนี้มาปรับใช้อย่างเคร่งครัด ทาง Chobrod เชื่อว่าเป็นข่าวดีอย่างมากกับเพื่อนๆ ที่ใช้รถยนต์ทุกคน ระหว่างรอซ่อมไม่ต้องเป็นห่วงค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นระหว่างรอซ่อมอีกต่อไป เพราะในปีหน้าจะมีค่าชดเชยขณะรอซ่อมจากบริษัทประกันให้อีกด้วย อีกทั้งทาง คปภ. กีปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาน้อยลงด้วย ทั้งนี้ เพื่อนๆ สามารถติดตามอ่านเรื่องราวดีๆ แบบนี้ได้อีก ทาง Chobrod.com นะคะ

ดูเพิ่มเติม

>> 5 เหตุผลที่คนอยากปลี่ยนประกันรถยนต์สิ้นปี

>> เลือกประกันรถมือสองยังไงให้คูล

ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ค้นหาข้อมูลรายละเอียดสามารถเข้าดูวีวิวรถ เชิญที่นี่