ขั้นตอนการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ประสบการณ์ใช้รถ | 16 ม.ค 2566
แชร์ 10

รวมขั้นตอนการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ตลอดจนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ใบขับขี่มอไซ
รวมครบจบที่เดียว ขั้นตอนการทำใบขับขี่มอไซค์

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ถือว่าเป็นเอกสารที่ไว้ยืนยันว่า เราได้ผ่านหลักสูตรการอบรมและทดสอบจากสำนักงานขนส่งทางบกในเรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร ทั้งนี้การทำใบขับขี่ถือว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการขับขี่สัญจรไปมา

เมื่อถึงรอบการต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไม่ว่าจากใบอนุญาต 1 ปี เป็น 5 ปี หรือ 5 ปี เป็น 5 ปี (ทุก ๆ 5 ปี) ก็ตามแต่ มั่นใจได้เลยว่าเกือบทุกคนต้องหลงลืมวิธีการและขั้นตอนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอย่างแน่นอน ซึ่งในวันนี้ทางเว็บไซต์ Unseencar ได้รวมข้อมูลการขอต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร

วิธีต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนนั้น เหนือสิ่งอื่นใดจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปเสียก่อน จึงจะสามารถทำใบขับขี่ได้ ซึ่งวิธีต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด เริ่มจากขั้นตอนต่อไปนี้

1. จองคิวเพื่อทำใบขับขี่

 • จองคิวอบรมด้วยตัวเองที่กรมขนส่ง (สำนักงานขนส่งทางบกใกล้บ้านหรือตามสะดวก)
 • โทรจองคิวผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-2718888 หรือเบอร์ 1584
 • ยื่นจองคิวสอบใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ได้ด้วย
 • จองคิวสอบใบขับขี่กับเอกชน (ที่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบก)

2. เตรียมเอกสารสำหรับทำใบขับขี่ 2566

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (จากคลินิก หรือโรงพยาบาลก็ได้)
 • ใบรับรองการอบรม (กรณีอบรมนอกกรมขนส่ง)

ใบขับขี่ มอไซค์

ต่อใบขับขี่มอไซค์ ออนไลน์

3. เตรียมตัวทำข้อสอบใบขับขี่แบบปรนัย

 • สัญลักษณ์ป้ายจราจรและเครื่องหมายที่สำคัญ เช่น ป้ายจราจรบังคับ ป้ายจราจรเตือน ป้ายจราจรแนะนำ และเครื่องหมายบนพื้นทาง
 • วิธีการขับรถให้ปลอดภัย เช่น หากรถเสียหลักจะต้องทำยังไง? หรือวิธีการเปลี่ยนช่องจราจรบนท้องถนน
 • กฎหมายทั่วไป เช่น อายุของใบขับขี่ชั่วคราว การเสียค่าปรับ การเปลี่ยนสีรถ ใบขับขี่หมดอายุ และการบรรทุกสิ่งของ เป็นต้น

4. สอบขับขี่ปฏิบัติ

 • สำหรับการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เรียกได้ว่าไม่มีความยากเย็นเหมือนกับรถยนต์แต่อย่างใด โดยการสอบส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการขับขี่ให้ถูกกับกฎหมายจราจร

ขั้นตอนสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

ค่าต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566

เรียกได้ว่าเพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็สามารถมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างสบาย ๆ ทั้งนี้ใบขับขี่จักรยานยนต์มีอายุของมันเอง ซึ่งต้องเช็กวัน / เวลา / ปี ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของเรา เมื่อใดที่ใบขับขี่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้ ตามขั้นตอนวิธีการดังต่อไปนี้

* การต่ออายุใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ สามารถทำล่วงหน้าได้ก่อนที่ใบขับขี่จะหมดอายุเป็นเวลา 3 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่หมดอายุของบัตร

ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเตรียมเอกสาร

 1. บัตรประชาชนของผู้ต่อใบขับขี่
 2. ใบขับขี่เดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ เฉพาะผู้ต่ออายุใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี (สำหรับต่อ 5 ปี ไม่ต้องใช้)

*หมายเหตุเพิ่มเติม

 • หากใบขับขี่มอไซค์หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จำเป็นจะต้องสอบข้อเขียนใหม่
 • หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไปแล้ว ต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่ พร้อมใบรับรองแพทย์
  ​* นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่ แนบหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบด้วย

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็นแบบ 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี จะต้องทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใบรับรองแพทย์ แต่ต้องเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง

ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

1. ใบบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท
2. ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2566

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หมดอายุ

1. เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่สะดวก และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิวได้เลย (แนะนำไปช่วงเช้า)

2. รอเรียกคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทำเรื่องต่อใบอนุญาตขับขี่โดยตรง เจ้าหน้าที่จะให้เอกสารใบทดสอบร่างกาย ที่เราจำเป็นต้องได้รับการทดสอบก่อนจะต่อใบขับขี่ โดยการทดสอบจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนได้แก่

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (สีแดง เขียว เหลือง)
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง (สีแดง เขียว เหลือง)

3. อบรมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรต่าง ๆ ประมาณเวลา 1 ชั่วโมง

4. เมื่อได้รับเอกสารการอบรมและการทดสอบร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งคู่ไปติดต่อที่ช่องทำใบขับขี่ รอชำระเงิน และถ่ายรูปบัตรใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการจบขั้นตอนโดยสมบูรณ์ในการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2566

วิธีต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 

 

อ่านเพิ่มเติม:

Palo