ขับรถผ่านทางข้ามรถไฟอย่างไร ? ให้ปลอดภัย

ประสบการณ์ใช้รถ | 10 มี.ค 2564
แชร์ 1

ดูให้ดีก่อนข้าม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของคุณเอง เมื่อต้องขับรถผ่านทางข้ามรถไฟ แนะวิธีที่ถูกต้อง และการมองป้ายบอกทางให้เข้าใจ ระวังให้ดี เพราะตรงนี้อันตราย

มีข่าวให้เห็นกันมากมายสำหรับอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนทางรถไฟ โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตสูงมาก ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดจากความประมาททั้งตัวผู้ขับขี่เอง และทางสถานที่ที่ไม่มีความรัดกุม

กฎหมายการขับรถข้ามผ่านทางรถไฟ

การขับรถข้ามผ่านทางหรือจุดตัดทางรถไฟ มีหลักปฏิบัติกำหนดเป็นกฎหมายตาม พ.ร.บ.ทางบกฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 ใน 2 มาตรา ได้แก่

ดูสัญญาณระวังรถไฟก่อนขับรถข้ามเสมอ
ดูสัญญาณระวังรถไฟก่อนขับรถข้ามเสมอ

มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า

 1. มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน
 2. มีสิ่งปิดกั้น หรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ แสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน
 3. มีเสียงสัญญาณของรถไฟ หรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้ อาจเกิดอันตรายเมื่อจะขับรถผ่านไป

ผู้ขับขี่จะต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้

หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร
หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร

มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใด ที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้

ค่าปรับเมื่อฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางรถไฟ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ ในการขับรถผ่านตัดทางเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์

หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางรถไฟจะถูกจับปรับ
หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติทางรถไฟจะถูกจับปรับ

 • มาตรา 46(2) ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะสามสิบเมตร ก่อนถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ >> มาตรา 157 ปรับตั้งแต่ 400- 1,000 บาท
 • มาตรา 57 (8) จอดรถในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน >> มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • มาตรา 62 (1) ไม่ลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่าห้าเมตรเมื่อมีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ แสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน >> มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • มาตรา 62 (3) ไม่ลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่าห้าเมตรเมื่อมีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟ กําลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายได้ >> มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท
 • มาตรา 63 ไม่ลดความเร็วและหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตรไม่ว่าจะมีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ หรือสิ่งปิดกั้นหรือไม่ >> มาตรา 148 ปรับไม่เกิน 500 บาท

ข้อควรระวังเมื่อขับรถข้ามผ่านทางรถไฟ

ไม่เพียงแค่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง แต่ยังจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้ง เมื่อข้ามผ่านทางรถไฟ เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่การขับรถผ่านทางรถไฟเป็นเรื่องอันตราย ดังนี้

 • บางที่รถไฟไม่ได้มีรางเดียว : แม้รถไฟจะแล่นผ่านไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถขับผ่านได้ทันที ในพื้นที่ที่มีนายสถานี จะมีการตรวจให้แน่ใจอีกครั้งว่าจะมีรถไฟขบวนอื่นวิ่งสวนเลนมาอีกไหม แต่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนหรืออุปกรณ์ให้ตรวจ ผู้ขับขี่จะต้องลงไปเช็กให้มั่นใจอีกครั้งก่อนที่จะขับผ่านไป
 • รถไฟแล่นด้วยความเร็วสูง : บางครั้งในบางมุมก็อาจจะหลอกสายตาได้ เราอาจจะเห็นรถไฟอยู่ในระยะที่คาดเอาไว้ว่าจะสามารถขับรถผ่านไปได้ แต่นั่นคือความเสี่ยงที่อันตรายมาก เพราะรถไฟจะแล่นด้วยความเร็วที่สูงมากกว่าที่คิด และอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
 • รถไฟขนาดใหญ่มาก : นั่นคือเหตุผลที่ควรจอดรถให้ห่างจากพื้นราง 5 เมตร เพราะแรงปะทะจากรถไฟอันตรายมาก สามารถทำให้คนที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ เสียการทรงตัวจนเกิดอันตรายได้
 • รถอาจดับกลางทาง : เป็นเหตุไม่คาดฝันที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือลงจากรถให้ไวที่สุด และแจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือโทร 1690 และให้รีบดำเนินการนำรถออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนรถไฟจะมา แต่ถ้าไม่ทันให้ออกจากระยะเพื่อหาที่กำบัง เพราะแรงชนของรถไฟจะทำให้เกิดชิ้นส่วนกระเด็นเป็นอันตรายได้
 • อย่าเปิดเพลงดัง : เมื่อถึงทางข้ามรถไฟ ให้รถระดับเสียงเพลงหรือวิทยุในรถหรือกดปิด เพื่อฟังเสียงสัญญาณเตือนจากทางรถไฟ
 • อย่าใช้ความคุ้นชิน : บางครั้งคนในพื้นที่จะมีความเคยชนและคุ้นเคยกับเส้นทาง จนเกิดความชะล่าใจเวลาขับรถผ่านทางข้ามรถไฟเลยไม่เช็กและตรวจตราให้แน่ใจก่อน และนั่นคือความประมาทร้ายแรง

สัญลักษณ์ทางรถไฟ

ป้ายสัญลักษณ์ทางรถไฟ
ป้ายสัญลักษณ์ทางรถไฟ

และนี่คือคำแนะนำสำหรับการขับรถข้ามทางรถไฟ ที่ควรนำไปปฏิบัติใช้ทั้งผู้ขับขี่ทั่วไปและผู้ขับขี่ภายในพื้นที่ เพราะอันตรายไม่เลือกเวลาเกิด ดังนั้นควรมีความระมัดระวัง ไม่ประมาท ในการขับขี่บนทุกเส้นทางเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อคุณเองและเพื่อนร่วมเส้นทาง

ดูเพิ่มเติม
>> กฎหมายรถกระบะ บรรทุกของอย่างไรไม่ให้ถูกจับ

>> ต้องรู้ กำหนดความเร็วรถ 2564 เริ่มบังคับใช้แล้ว

เข้าดู รถบ้านมือสอง ได้ที่นี่

ANNOiNA