ขนส่งเลื่อนต่อใบขับขี่วันที่ 7 พ.ค. ออกไป คนจองคิวยังได้สิทธิตามเดิม

ประสบการณ์ใช้รถ | 7 พ.ค 2563
แชร์ 0

กรมขนส่งฯ เลื่อนเปิดบริการต่อใบขับขี่ จากเดิมวันที่ 7 พฤษภาคม ก็เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด โดยคนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังได้สิทธิเหมือนเดิม ส่วนการทำใบขับขี่ใหม่ยังงดให้บริการ

>> ยอดขายรถยนต์ตกแรง 49% ในไตรมาสแรกของปี 2563
>> น้ำมันขึ้นราคาช่วงคลายล็อคดาวน์พอดี จะบังเอิญไปมั้ย ?

การเปิดบริการขอรับต่อใบขับขี่ ถูกเลื่อนจากเดิมวันที่ 7 ออกไปไม่มีกำหนด ส่วนการจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ยังทำได้ลำดับคิวตามเดิม เมื่อเปิดให้บริการแล้วก็สามารถใช้คิวเดิมเลย การเลื่อนเปิดบริการครั้งนี้ เป็นการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะสถาณการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงต้องงดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันอยู่มาก เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ


ขนส่งประกาศเลื่อนต่อใบขับขี่

ขนส่งประกาศเลื่อนต่อใบขับขี่

การอบรมออนไลน์ยังเปิดต่อ

ในส่วนของการให้บริการสำหรับผู้ผ่านการอบรม e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก ยังเปิดให้เข้าอบรมได้ต่อเนื่อง โดยสามารถใช้การอนุญาตให้ต่อใบขับขี่สำหรับประเภทดังต่อไปนี้

  1. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

  2. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

  3. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

.ขนส่งฯ เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะโควิด-19
ขนส่งฯ เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะโควิด-19

ทำใบขับขี่ใหม่ก็ยังปิดให้บริการ

สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่ และการสอนขับรถ กลุ่มนี้ยังงดการให้บริการออกไปอีกเช่นกัน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกจะต้องประเมินสถานการณ์การให้บริการในช่วงแรกของการผ่อนคลายมาตรการอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแนะนำให้ติดตามข่าวสารการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือสอบถาม โทร.1584

.จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น
จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น

ขนส่งแนะนำ จองคิวล่วงหน้าผ่านแอป

การจองคิวดำเนินการล่วงหน้า ให้ทำผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เนื่องจากสำนักงานขนส่งแต่ละแห่ง มีความสามารถรองรับจำนวนผู้รับบริการลดลงจากช่วงเวลาปกติ ดังนั้น หากประชาชนไม่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน และในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวนผู้รับบริการเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางสำนักงานขนส่งจำเป็นต้องปฏิเสธการให้บริการ ดังนั้นขอให้ประชาชนจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อมาดำเนินการในวันทำการอื่น ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Link: http://bit.ly/2IkLpyO หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

สุดท้ายนี้ขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ ต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร หากมีอาการไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรคโควิด19ด้วยครับ

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆได้ที่นี่