การจอดรถที่ถูกต้อง จอดอย่างไรให้เหมาะสม ?

ประสบการณ์ใช้รถ | 12 ม.ค 2566
แชร์ 0

ปัญหาจากการจอดรถมีมาให้เห็นเรื่อย ๆ การจอดรถที่ถูกต้อง จึงสำคัญไม่แพ้การขับรถ เพราะไม่ว่าจะจอดรถชั่วคราว หรือจอดเป็นเวลานาน ก็อาจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นได้

การจอดรถที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะจอดเป็นเวลานาน หรือจอดแค่ชั่วคราว ก็อาจสร้างปัญหาให้ผู้อื่นได้ เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดรถซ้อนคัน การจอดรถขวางทางจราจร ฯลฯ มารยาทในการจอดรถจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้มารยาทในการขับรถเลยทีเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ผู้ขับขี่จึงควรรู้กฎหมาย และวิธีการจอดรถ ที่ถูกต้อง โดยสามารถอ่านกฎหมายการจอดรถเพิ่มเติม ได้ที่นี่

การจอดรถในห้าง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ

การจอดรถที่ถูกต้อง
การจอดรถที่ถูกต้อง

ที่จอดรถในห้าง หรือตามสถานที่ต่าง ๆ มักจะมีช่องให้จอด เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้จอดรถในช่องที่กำหนด (เรียกกันง่าย ๆ ว่าจอดรถเข้าซอง) โดยต้องจอดให้ขนาบกับเส้นที่กำหนด กะระยะให้รถอยู่กึ่งกลางของช่องจอด ไม่เกินไปช่องอื่น ไม่ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไป และควรพับกระจกข้างเพื่อให้รถคันอื่นสามารถจอดและเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสี่ยงกับการเฉี่ยวกระจกรถ

การจอดรถข้างถนน

การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร ?
การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกินกี่เซนติเมตร ?

หากจำเป็นต้องจอดรถข้างถนน ต่อให้เป็นการจอดชั่วคราว ก็ควรจอดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย หากถามว่า ควรจอดรถห่างขอบทางกี่เซนติเมตร ? ตอบเลยว่า ควรจอดให้ตัวรถชิดกับขอบทางในระยะไม่เกิน 25 เซนติเมตร อย่าให้กีดขวางจราจรเด็ดขาด แต่ถ้าเป็นตรอก ซอก ซอย หรือช่องเดินรถแคบ ๆ แนะนำให้หาที่จอดใหม่เลยดีกว่า เพราะอาจกีดขวางเส้นทางจราจรได้

การจอดรถบนทางลาดชัน

กฎหมาย การ จอด รถ
การจอดรถบนทางลาดชัน

การจอดรถบนทางลาดชัน มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าทางพื้นราบ ผู้ขับขี่จึงควรใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ โดยจอดให้ชิดขอบทาง และหมุนพวงมาลัยให้ล้อหันเข้าที่ขอบทางหรือทิศตรงข้ามกับถนน เมื่อจอดรถเสร็จแล้ว อย่าลืมดึงเบรกมือขึ้นให้สุด สำหรับรถเกียร์กระปุกควรเลื่อนเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่งถอยหลัง ส่วนรถเกียร์อัตโนมัติให้เลื่อนไปที่ตำแหน่ง P เมื่อลงมาจากรถแล้ว ควรหาหินมารองล้อกันไม่ให้รถไหลด้วย

การจอดรถซ้อนคัน

จอดรถห่างขอบทางกี่เซน
การจอดรถซ้อนคัน

กรณีที่จำเป็นต้องจอดรถซ้อนคัน ควรเว้นระยะห่างให้พอดี ไม่ควรจอดใกล้รถคันอื่นมากเกินไป และต้องปลดเกียร์ว่าง เพื่อให้รถที่อยู่ด้านในหรือรถที่จอดอยู่บริเวณรอบข้าง สามารถเข็นรถคุณออกได้ 

การจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอด/ไม่ควรจอด

การ จอด รถ ที่ ถูก ต้อง
การจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอด/ไม่ควรจอด

ที่ห้ามจอดและไม่ควรจอดมีอยู่หลายที่เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด เส้นห้ามจอด หรือขอบฟุตบาทที่มีสีแดง-ขาวกำหนดไว้ หรือแม้กระทั่งพื้นที่ส่วนบุคคล อย่างหน้าบ้านคนอื่น เป็นต้น ซึ่งตำแหน่งที่ห้ามจอด/ไม่ควรจอด มีดังนี้

 • ในเขตที่มีเครื่องหมาย "ห้ามจอด"
 • ในบริเวณที่มีเส้นห้ามจอด
 • ขอบฟุตบาทที่มีสีแดงสลับขาว แสดงว่า "ห้ามยุดและจอดพักรถ"
 • บนทางเท้า 
 • บนสะพานหรืออุโมงค์
 • ในทางม้าลาย หรือระยะ 3 เมตร จากทางม้าลาย
 • ทางร่วมทางแยก หรือระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
 • ในระยะ 3 เมตร จากท่อน้ำดับเพลิง
 • ในระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์
 • ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
 • ในระยะ 15 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
 • ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงป้ายหยุดรถประจำทาง / ระยะ 3 เมตร หลังป้ายหยุดรถประจำทาง
 • พื้นที่พิเศษ เช่น ที่จอดรถสำหรับคนพิการ คนชรา (เว้นแต่จะมีลักษณะเข้าข่าย)
 • ทางโค้ง ทางแคบ หัวมุมถนน
 • ทางเข้าออกบ้านคนอื่น หรือพื้นที่ส่วนบุคคล

กรณีที่รถเสีย ควรจอดชิดขอบทาง ไม่ให้กีดขวางการจราจร พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินให้สัญญาณรถคันอื่น หรือถ้ามีป้ายสะท้อนแสงติดรถอยู่ ให้นำมาวางไว้ในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อให้รถคันอื่น ๆ สามารถมองเห็นได้ และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น 

การจอดรถที่ถูกต้อง

การจอดรถที่ถูกต้อง ควรจอดในบริเวณที่กำหนด ไม่จอดในที่ห้ามจอดหรือไม่ควรจอด กรณีจอดเข้าซอง ควรจอดให้ตรงเส้น ไม่ชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินไป นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องจอดรถขวางรถคันอื่น เพราะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ อย่าลืมทิ้งโน้ตไว้ โดยเขียนชื่อ และเบอร์ติดต่อ วางไว้บนกระจกรถ ให้เจ้าของรถที่ถูกจอดกีดขวางสามารถติดต่อให้มาเลื่อนรถได้

อ่านเพิ่มเติม >>