กรมทางหลวงเผยเส้นทางอันตราย 47 เส้นทาง พร้อมระวังช่วงสงกรานต์

ประสบการณ์ใช้รถ | 4 เม.ย 2561
แชร์ 8

ช่วงสงกรานต์กำลังจะมาถึง หลายคนก็เตรียมตัวกลับบ้าน บางคนอาจกลับโดยรถประจำทาง แต่อีกหลายคนก็ขับรถเอง ซึ่งหลายเส้นทางก็สะดวกสะบาย แต่อีกหลายเส้นทางก็ดูอันตรายเหลือเกิน

วันนี้ทาง chobrod.com มีเส้นทางทางกรมทางหลวงเปิดเผยว่าเป็นเส้นทางอันตราย ทั้งหมด 47 เส้นทางสุดอันตรายทั่วประเทศ ซึ่งทางกรมทางหลวงได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงสงกรานต์ปี 2561

กรมทางหลวงแนะเส้นทางอันตราย เตรียมเพิ่มความปลอดภัย
กรมทางหลวงแนะเส้นทางอันตราย เตรียมเพิ่มความปลอดภัย

กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมตามนโยบาย One Transport เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ปี 2561 ด้วยการตั้งเป้าลดจำนวนอุบัติเหตุ 77 เส้นทาง โดยเป็นของกรมทางหลวง 47 เส้นทาง ทางหลวงชนบท 30 เส้นทาง และช่วง 7 วันก่อนเทศกาลสงกรานต์ได้ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวงโดยเส้นทางที่ถูกคัดเลือก เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เช่น ตั้งเต๊นท์อำนวยการในพื้นที่ เสริมป้ายไวนิลเตือนและรณรงค์เป็นระยะ ติดตั้งป้ายเตือนถนนลื่นทุก 200 เมตร ตั้งจุดเฝ้าระวังและตรวจความเร็วและความเมา, ติดตั้งไฟกระพริบให้ลดความเร็ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 เส้นทาง 24 สายทาง เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงสงกรานต์ 2560 เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบปี 2560 จำนวน 5 เส้นทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10 เส้นทาง

เส้นทางอันตรายจำนวน 47 เส้นทางประกอบด้วย

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนโนนปอแดง - ปากดง ระหว่าง กม. 386 – 394 จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนวังม่วง - แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.535 – 540 จังหวัดตาก
ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 276 +813- 295 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง ระหว่าง กม. 425-440 จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1158+ 1163 จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด - แม่ละเมา ระหว่าง กม.1- 6 จังหวัดตาก
ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสูงเนิน – ท่าแร่ ระหว่าง กม.161- 167 จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.235-240 จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนบางปะหัน – โคกแดง ระหว่าง กม. 49- 62 จังหวัดอยุธยา
ลำดับที่ 10 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง ระหว่าง กม. 264-271 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง ระหว่าง กม. 377- 382+616 จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนนาหม่อม – จะนะ ระหว่าง กม. 270 - 320 จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนร้องกวาง – สวนป่า ระหว่าง กม. 283-290 จังหวัดแพร่
ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนท่าก๊อ - ดงมะดะ ระหว่าง กม. 132 + 139 จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 15 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนโคกสวาย - ขท.นครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม. 204 + 209 จังหวัดนครราชสีมา

กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

ดูเพิ่มเติม
>> เฮ!!! กรมทางหลวงงดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์​ 8 วัน
>> กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ ระหว่าง กม. 406-411 จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนหนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม. 568-574 จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม. 90- 95 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนหัวทะเล – หนองกระทิง ระหว่าง กม. 15 + 20 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 30- 35 จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม. 5- 14 จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - 5 จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนวัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม. 82- 87 จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม. 0-5 จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 26 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.123-133 จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก ระหว่าง กม.4-5 จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเกาะมุกข์ - ควนรา ระหว่างกม. 118 - 132 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง ระหว่าง กม. 252 – 257 จังหวัดแพร่
ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนพาน - สันทรายหลวง ระหว่าง กม. 916- 922 จังหวัดเชียงราย

 

กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

ลำดับที่ 31 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่คำ - กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม. 972 - 976จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม. 98 - 103 จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.340 – 348 จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนวารินทร์ชำราบ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม. 22 - 37จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่างกม.110 – 115 จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนบางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.175 – 180 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 0+5 จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม. 26-28+290 และ29+790-32 จังหวัดภูเก็ต
สำดับที่ 40 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนแก่น – หินลาด ระหว่างกม. 343- 354 จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่41 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ –ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.187-193 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 42 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก-หนองเขียว ระหว่าง กม.346-351 จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 43 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนน้ำดุก – ห้วยซ้ำมะคาว ระหว่าง กม.372-375 จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.78- 83+900 จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 45 ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนสาลี – สุพรรณบุรี ระหว่าง กม. 55-60 จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 46 ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอนลำลูกกา – คลองใน ระหว่าง กม.19-21 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 47 ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอนกระทู้ – ป่าตอง ระหว่าง กม 0.-3+236 จังหวัดภูเก็ต

กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะนำขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

ช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพัก รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญควรเคารพกฎจราจร ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

ดูเพิ่มเติม
>> กฏหมายใหม่ มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาต
>> ตั้งด่านทำรถติด เจออย่าลืมถ่ายคลิป! ผบช.น. ยันเองไม่อนุญาตให้ตั้ง