กรมการขนส่งทางบกแจงทะเบียนอักษรความหมายไม่สุภาพไม่มีใช้

ประสบการณ์ใช้รถ | 9 เม.ย 2561
แชร์ 8

กรมขนส่งทางบกแจงหมวดอักษรคามหมายลบ เช่น ตด, งง, จน, ชน, ศพ เป็นต้น หรือเป็นคำพ้องเสียง เช่น สพ, ศบ, ษพ ไม่เคยนำมาใช้เป็นทะเบียนรถ หากพบมีความผิดปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าการส่งต่อรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะคล้ายป้ายทะเบียนรถ ซึ่งปรากฏหมวดอักษรเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ ทางกรมทางหลวงยืนยันว่า ไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากการกรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดในรถยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสองตัวผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นคำพ้องเสียง ก็จะไม่นำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดโดยเด็ดขาด

 

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือยุติการเผยแพร่ป้ายทะเบียนความหมายทางลบ
กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือยุติการเผยแพร่ป้ายทะเบียนความหมายทางลบ

หากพบว่าได้นำไปใช้จริงกับรถบนท้องถนนก็จะมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงการนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายทะเบียน ใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้ผ่านการประมูล หรือขูดลบตัวอักษรเหรือตัวเลขพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้ป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท 

ดูเพิ่มเติม
>> จอมปาดมีหนาว ติดตั้งกล้องจับจอมปาดเบียดคอสะพาน 15 จุดทั่วกรุงเทพฯ
>> ผ่านปุ๊บ รับทันที! กับตารางสอบใบขับขี่ เสาร์ อาทิตย์ โดยกรมขนส่งทางบก

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าอักษรและหมายเลขทะเบียนในป้ายทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี รายละเอียดตัวรถ และรายละเอียดในคู่มือประจำรถ อาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมรถยนต์หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม

กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ใช้ป้ายทเพีบนรถทำขึ้นเองมีความผิด
กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ใช้ป้ายทเบียนรถทำขึ้นเองมีความผิด

ส่วนวิธีการสังเกตป้ายทะเบียนที่ออกให้โดยกรมขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมึตัวอักษรย่อสูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฎในแผ่นป้ายทะเบียนรถ

นอกจากนี้อธิบดีกรมขนส่งทางบกยังกล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าของรถปฏิบัติตามกฏหมาย ส่วนการตกแต่งรูปป้ายทะเบียนในโลกโซเชียลขอให้ยุติ ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยให้สอบถามมายัง Call Center 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
>> กฏหมายใหม่ มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ มีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาต
>> สงกรานต์ปีนี้ไม่ห้ามนั่งท้ายกระบะ แต่ขอปลอดภัย