กฎหมายปี 62 น่ารู้การจดทะเบียนรถใหม่มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ประสบการณ์ใช้รถ | 29 ก.ค 2562
แชร์ 0

การจดทะเบียนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์นั้น ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะนับว่าเป็นกฎหมายที่ใกล้ตัว แล้วรู้หรือไม่ว่าการจดทะเบียนรถใหม่ในปี 62 ต้องทำอย่างไรบ้าง

หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มมาตรการในการกวดขันการจราจร และรถยนต์ภายในประเทศอย่างจริงจัง ก็ทำให้เหล่าคนใช้รถใหม่ป้ายแดงต่างก็ต้องปรับตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจดทะเบียนรถใหม่ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระยะเวลาการใช้ป้ายแดงตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเราจะมาแนะนำข้อควรรู้ของการจดทะเบียนรถใหม่ตามกฎหมายล่าสุด ในปี 62 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าใจง่าย แม้จะเป็นมือใหม่หัดขับก็ตาม

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถใหม่อัปเดตล่าสุด

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถใหม่อัปเดตล่าสุด

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่

สำหรับกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถใหม่ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 มาตร 6 นั้น ได้กำหนดเอาไว้ว่าห้ามใครก็ตามใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น จะถูกกำหนดโทษตามมาตรา 59 นั่นก็คือ อัตราค่าปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ในการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่นั้น ก็จะอนุโลมให้เฉพาะรถที่ซื้อใหม่และใช้ป้ายแดงในระยะเวลา 30 วัน หรือ 3,000 กิโลเมตร ซึ่งหากเกินกว่าระยะที่กำหนด ก็จะถูกดำเนินตามกฎหมายเช่นเดียวกัน แน่นอนว่า การจดทะเบียนรถใหม่นั้น ผู้ที่ใช้รถทุกคนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและเรียบร้อย โดยการจดทะเบียนรถใหม่จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการขนส่งทางบกโดยตรงนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม

>> ขั้นตอนง่าย ๆ ของการโอนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 62
>> ประกาศใหม่! ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์นำเข้าตามกฎหมายปี 62

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการควบคุมการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดง

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการควบคุมการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดง

รถใหม่เตรียมจดทะเบียน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่นั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่ได้รับอำนาจในการดำเนินการ จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 2. หนังสือรับรองการซื้อขายและแจ้งจำหน่ายรถยนต์
 3. หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือสัญญาเช่าซื้อ
 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือการทำงานจากสถานทูต (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
 6. หนังสือแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ (รับได้ที่กรมการขนส่งทางบก)

หากใครที่ต้องการให้บุคคลอื่นไปดำเนินการจดทะเบียนรถให้ เช่น บุตร หรือญาติสนิท จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และจะต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ไปด้วย ที่สำคัญ หากให้คนอื่นไปดำเนินการให้ อาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมการโอนรถเพิ่มเติมไปจากเดิม จึงไม่ควรที่จะฝากคนอื่นไปดำเนินการให้หากไม่จำเป็นจริง ๆ

การเตรียมหลักฐานสำคัญในการขอจดทะเบียนรถใหม่

การเตรียมหลักฐานสำคัญในการขอจดทะเบียนรถใหม่

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ที่ต้องเตรียมให้พร้อม

 1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ จำนวน 315 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ จำนวน 100 บาท
 3. ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำนวน 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมอัตราการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี (ตามประเภทของรถ)
 5. ค่าตรวจสถาพรถ จำนวน 50 บาท (โดยประมาณ)

การเตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนรถยนต์

การเตรียมค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์แบบง่าย ๆ ไม่เกิน 2 ชม. ก็เสร็จ

โดยขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่นั้น เรียกว่าทำได้ง่าย และรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งเฉลี่ยแล้วใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม. เท่านั้น และหากใครที่เตรียมเอกสารไปพร้อมแล้ว อาจจะเร็วกว่า 2 ชม. เลยก็ได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการแบบง่าย ๆ ดังนี้

 1. ยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน แล้วนำไปยื่นพร้อมกับหลักฐานอื่น ๆ ที่เตรียมไป (แนะนำว่าให้เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ)
 2. นำรถเข้าตรวจสภาพ
 3. ยื่นขอตัดบัญชีรถยนต์ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. รับเอกสาร ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

การดำเนินการขอจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย

การดำเนินการขอจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย

สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่นั้น เป็นไปตามกฎหมายฉบับล่าสุดที่กรมการขนส่งได้กำหนด และแก้ไขเพื่อควบคุมการกระทำที่ผิดกฎหมายในการใช้รถยนต์ ทั้งนี้ คุณสามารถติดตามข่าวสารและศึกษาข้อกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดรถ Unseencar.com

อ่านเพิ่มเติม

>> รวมเคล็ดลับสอบใบขับขี่ (สำหรับคนกลัวสอบตก 2562) ใบขับขี่พร้อม บริการรถเช่าก็พร้อม
>> ดูแลเพื่อนคู่ใจ ด้วยการติดตั้งสัญญาณกันขโมยรถยนต์แบบง่าย ๆ

BearsSmiley