(Infographic) เทียบข้อดี-ข้อเสียเลือกซื้อรถป้ายแดงกับรถมือสอง ดีกว่ากัน

ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์ | 7 ก.ค 2560
แชร์ 4

เทียบข้อดี-ข้อเสียเลือกซื้อรถป้ายแดงกับรถมือสอง ดีกว่ากัน ... อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถป้ายแดงถูกกว่า ยิ่งถ้ามีโปรโมชั่นอาจเหลือแค่ 0%; คุณจะได้รถใหม่

Infographic
ข้อดี-ข้อเสีย รถป้ายแดงกับรถมือสอง


ข้อดีของรถป้ายแดง

  • อัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์รถป้ายแดงถูกกว่า ยิ่งถ้ามีโปรโมชั่นอาจเหลือแค่ 0%
  • คุณจะได้รถใหม่ ทั้งอุปกรณ์ภายในรถ เครื่องยนต์ ช่วงล่างใหม่หมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
  • คุณจะได้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด ที่ผู้ผลิตทำออกมาจำหน่าย
  • เซลล์จากค่ายรถจะลดแลกแจกแถม โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจให้คุณตัดสินใจซื้อ

รถป้ายแดง
รถป้ายแดง Toyota
 

ข้อเสียของรถป้ายแดง

  • ราคารถมือสอง ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่น รถยุโรป ราคาของรถจะตกเร็วมากเมื่อเทียบกับตอนซื้อใหม่จากศูนย์
  • ตัวเลือกน้อย ถ้าคุณมีงบประมาณการซื้อรถจำกัด เช่น ถ้าคุณมีงบประมาณเพียง 5 แสนบาทคุณก็จะสามารถซื้อได้แค่รถกระบะ single cab หรือแค่อีโค คาร์เท่านั้น

ข้อดีของรถมือสอง

  • ตัวเลือกมีหลากหลายกว่าทั้งรุ่นรถและประเภทของรถ
  • รถมือสองราคาตกน้อยกว่ารถป้ายแดง

ข้อเสียของรถมือสอง

  • รถมือสองมีอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่สูงกว่ารถป้ายแดง ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ปีที่ผลิตและบริษัทไฟแนนซ์