อัปเดต! สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ เดือนกรกฎาคม 2563

Big Bike | 29 มิ.ย 2563
แชร์ 0

รวบรวมสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ อัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563 ! ดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนได้ ให้บริการดี เพื่อสายซิ่งที่อยากซื้อรถจักรยานยนต์ แต่ไม่อยากจ่ายสด หรือเปลี่ยนรถเป็นเงิน !

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ หรือบิ๊กไบค์ แต่ไม่อยากจ่ายเงินสด เรารวบรวมสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ จากทั้งธนาคาร ลิสซิ่ง และสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่มีดอกเบี้ยถูก เลือกผ่อนได้ เป็นแหล่งให้สินเชื่อที่น่าเชื่อถือ ฉบับอัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563 มาเป็นตัวเลือกให้พิจารณากัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สินเชื่อเพื่อชาวบิ๊กไบค์ และมอเตอร์ไซค์ ที่ต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงิน แต่ยังมีรถขับ ยื่นเรื่องง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินประเมินสูง 100% ผ่อนสบาย 36 เดือน (สำหรับมอเตอร์ไซค์) และ 48 เดือน (สำหรับบิ๊กไบค์)

อัตราดอกเบี้ย

 • รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12% - 28%
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก Normal Bike มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28%

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์เป็นของตนเอง (บิ๊กไบค์ หมายถึงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซี.ซี.ขึ้นไป และราคา 100,000 บาทขึ้นไป)
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

สินเชื่อรถจักรยานยนต์
สินเชื่อรถจักรยานยนต์

สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการออกรถใหม่ ประเภทบิ๊กไบค์ อนุมัติไว ไม่ต้องมีผู้ค้ำ (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น) โดยสามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 18 เดือน ถึง 48 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 

รถจักรยานยนต์ใหม่ (Big Bike)

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% - 18.00%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.43% - 31.73%

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปีบริบูรณ์
 • มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท,ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ(อายุงาน 1 ปีขึ้นไป)

กรณีอาชีพอื่น ๆ

 • คนในพื้นที่ วงเงินดาวน์เพียง 10%
 • คนนอกพื้นที่ / ต่างจังหวัด วางเงินดาวน์เริ่มต้น 15%
 • มีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้

รายได้

 • สำหรับรถบิ๊กไบค์ - รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน และมีสลิปเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้ชัดเจน และวางเงินดาวน์ที่ 20% (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วไป - รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท / เดือน และมีสลิปเงินเดือน 
 • มีประวัติการผ่อนชำระค่าสินค้า หรือสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยไม่มีประวัติการค้างชำระ
 • นำเล่มทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของมาแสดง

เอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 3 ชุด
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

เงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

เงินติดล้อ
เงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ กู้ง่ายแม้ไม่ต้องมีสลิป ไม่ต้องค้ำ ให้วงเงินสูง รับอายุรถสูงสุด 15 ปี ทะเบียนบ้านอยู่ไหนก็กู้ได้ แถมฟรีประกันอุบัติเหตุ ทุนประกันสูงสุด 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถปิดบัญชีก่อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.94% ต่อเดือน รวมค่าธรรมเนียมแล้วไม่เกิน 28% 

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 - 65 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสาร

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง

ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ KK Big Bike

สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ KK Big Bike
สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ KK Big Bike

เป็นเจ้าของบิ๊กไบค์ในฝันได้ง่าย ๆ ด้วยสินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ ดาวน์ต่ำ ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ขอเช่าซื้อได้ทุกอาชีพ มาพร้อมบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย (รถจักรยานยนต์ใหม่ ขนาด 400 ซี.ซี.ขึ้นไป)

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% - 4.75%
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 8.1% - 8.55%

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เงินเทอร์โบ

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ

สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์โดยมีมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% (ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 28%) ไม่เช็กบูโร ไม่เช็กเอกสารรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ จังหวัดไหนก็กู้ได้ และสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน

เอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง

สมหวังเงินสั่งได้

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สมหวังเงินสั่งได้
สมหวังเงินสั่งได้

สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 110% และผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 30 เดือน รถอายุ 10 ปีก็กู้ได้

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • (ถ้ามี) สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 
 • (ถ้ามี) สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน 
 • เล่มทะเบียนตัวจริง 
 • รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสภาพ

สถาบันทางการเงินอิออน

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

สถาบันทางการเงินอิออน
สถาบันทางการเงินอิออน

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ที่สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน มียอดจัดสินเชื่อเช่าซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท และยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอยู่ที่ 1.59% ส่วนลูกค้าใหม่ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99% ต่อเดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 8,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสาร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แสดงบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน

ลูกค้าใหม่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

Summit Capital

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

Summit Capital
Summit Capital

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ต้องการจ่ายเงินสด สมัครใช้บริการง่าย ๆ อนุมัติเร็วใน 30 นาที พร้อมผ่อนสบายได้นานสูงสุด 36 เดือน 

คุณสมบัติ 

 • อายุ 18 -65 ปี
 • มีที่พักอาศัย หรือที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • มีรายได้ตั้งแต่ 3 เท่าของจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 • เป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน หรืออายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงเลขที่บ้านและชื่อผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด/สำเนาบัญชีเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ข้างต้น คือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ที่เราได้รวบรวมไว้ อัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หากสนใจควรสอบถามและอ่านรายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยก่อนทำข้อตกลง

อ่านเพิ่มเติม