EA MINE Smart Ferry เรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของคนไทย 100%

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 6 ส.ค 2563
แชร์ 0

EA เปิดตัว MINE Smart Ferry ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 KWh

MINE Smart Ferry

EA เปิดตัว MINE Smart Ferry ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของไทย พร้อมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถจุผู้โดยสารได้กว่า 200 คน ออกแบบและผลิตโดยคนไทย 100% ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 800 KWh ที่ผลิตจากบริษัทในกลุ่ม EA โดยนำเทคโนโลยีการชาร์จ DC Fast Charger ของ EA Anywhere ที่ทันสมัยที่สุดของกลุ่ม EA ชาร์จเร็วทั้งเรือและรสบัสไฟฟ้าได้ภายใน 15-20 นาที วิ่งได้เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงติดต่อกัน

MINE Smart Ferry

โดยทาง EA ได้นำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ผลิตโดยบริษัทในกลุ่มของ EA มาใช้ออกแบบและผลิตเพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว MINE SPA1 ล่าสุดกับเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry สร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่าเป็นรายแรกของประเทศเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้เรายังได้นำรถบัสไฟฟ้ามาทดลองให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2562 และจะเริ่มผลิตจริงในต้นปี 2563

MINE Smart Ferry

 เรือ MINE Smart Ferry เตรียมให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากเกร็ด นนทบุรี จนถึงบริเวณสาธร ด้วยเวลาในการเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมง ในราคาค่าโดยสารที่น้อยมาก โดยเป็นเรือโดยสารติดแอร์ ภายในเรือติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ มีความกว้างขวาง สะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง และปราศจากมลพิษจาก PM 2.5 จากเครื่องยนต์แบบเดิม ๆ

MINE Smart Ferry

ในส่วนของความคืบหน้า โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รุ่น MINE ของบริษัทย่อยที่มีชื่อว่า ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น อยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบการผลิต ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตจริงในไตรมาสที่ 4/63 เพื่อส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า MINE SPA1 ให้กับลูกค้าที่ได้สั่งจองไว้ ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา จำกัด กลุ่มผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่ได้จองสิทธิ์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ไว้

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตาม รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตาม ราคารถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่

ningkung
แท็ก EA Anywhere