ไทยบริดจสโตน ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 16 ต.ค 2560
แชร์ 1

ไทยบริดจสโตนได้ดำเนินงานภายใต้ Green Culture มาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2557 มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

ไทยบริดจสโตน คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพร้อมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆกัน
ไทยบริดจสโตนได้ดำเนินงานภายใต้ Green Culture มาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2557 มีการควบคุมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle รวมถึงการใช้นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยาง ECOPIA ตลอดจนยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ในขณะเดียวกันยังดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต
การแบ่งเกณฑ์การให้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งระดับที่ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง การที่พนักงานทุกคนในองค์กร ให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า (Serving Society with Superior Quality)
ดูเพิ่มเติม :
>>
ยี่ห้อไหนดี? ยางรถยนต์ 7 ยี่ห้อดังมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง