เปิดค่าทางด่วนใหม่ 2 สาย บางปะอิน-โคราช สูงสุด 240 บาท และ บางใหญ่-กาญจนบุรี สูงสุด 150 บาท

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 17 ส.ค 2563
แชร์ 0

สำรวจค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ใหม่ทั้ง 2 เส้นกำหนดราคาทางด่วนโคราช ปรับราคาขึ้นทุก ๆ 5 ปี และกำหนดไว้ถึง 25 ปี ค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ สายใหม่ 2 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางหลวงหมายเลข 6 และค่าทางด่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6)
มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6)

1. ทางด่วน มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6) กำหนดเปิดใช้งาน ปี 2565

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1) ด่านบางปะอิน
2) ด่านวังน้อย
3) ด่านหินกอง
4) ด่านสระบุรี
5) ด่านแก่งคอย
6) ด่านมวกเหล็ก
7) ด่านปากช่อง
8) ด่านสีคิ้ว
9) ด่านขามทะเลสอ 

ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา 5 ปีแรก

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย 25 บาท
  ด่านหินกอง 60 บาท
  ด่านสระบุรี 70 บาท
  ด่านแก่งคอย 90 บาท
  ด่านมวกเหล็ก 120 บาท
  ด่านปากช่อง 165 บาท
  ด่านสีคิ้ว 225 บาท
  ด่านขามทะเลสอ   270 บาท

ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 5-10 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย 30 บาท
  ด่านหินกอง 65 บาท
  ด่านสระบุรี 80 บาท
  ด่านแก่งคอย 100 บาท
  ด่านมวกเหล็ก 140 บาท
  ด่านปากช่อง 185 บาท
  ด่านสีคิ้ว 225 บาท
  ด่านขามทะเลสอ  305 บาท

ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 10-15 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย 35 บาท
  ด่านหินกอง 75 บาท
  ด่านสระบุรี 90 บาท
  ด่านแก่งคอย 115 บาท
  ด่านมวกเหล็ก 155 บาท
  ด่านปากช่อง 210 บาท
  ด่านสีคิ้ว 290 บาท
  ด่านขามทะเลสอ  345 บาท

ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 15-20 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย 25 บาท
  ด่านหินกอง 60 บาท
  ด่านสระบุรี 70 บาท
  ด่านแก่งคอย 90 บาท
  ด่านมวกเหล็ก 120 บาท
  ด่านปากช่อง 165 บาท
  ด่านสีคิ้ว 225 บาท
  ด่านขามทะเลสอ  270 บาท

ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 20-25 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย 40 บาท
  ด่านหินกอง 85 บาท
  ด่านสระบุรี 105 บาท
  ด่านแก่งคอย 130 บาท
  ด่านมวกเหล็ก 180 บาท
  ด่านปากช่อง 240 บาท
  ด่านสีคิ้ว 330 บาท
  ด่านขามทะเลสอ 390 บาท

มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81)
มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81)

2. ทางด่วน มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81) กำหนดเปิดใช้งาน ปี 2565

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1) ด่านบางใหญ่
2) ด่านนครชัยศรี
3) ด่านชุมทางนครชัยศรี
4) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก
5) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก
6) ด่านท่าม่วง
7) ด่านท่ามะกา
8) ด่านกาญจนบุรี

ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 5 ปีแรก

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 45 บาท
  ด่านศีรษะทอง 55 บาท
  ด่านท่ากระชับ 60 บาท
  นนครปฐมตะวันออก 60 บาท
  ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 75 บาท
  ด่านท่าม่วง 105 บาท
  ด่านท่ามะกา 120 บาท
  ด่านกาญจนบุรี 150 บาท

ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 5-10 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 50 บาท
  ด่านศีรษะทอง 65 บาท
  ด่านท่ากระชับ 65 บาท
  นนครปฐมตะวันออก 70 บาท
  ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 85 บาท
  ด่านท่าม่วง 115 บาท
  ด่านท่ามะกา 140 บาท
  ด่านกาญจนบุรี 170 บาท

ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 10-15 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 55 บาท
  ด่านศีรษะทอง 75 บาท
  ด่านท่ากระชับ 75 บาท
  นนครปฐมตะวันออก 80 บาท
  ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 95 บาท
  ด่านท่าม่วง 130 บาท
  ด่านท่ามะกา 155 บาท
  ด่านกาญจนบุรี 195 บาท

ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 15-20 ปี

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 65 บาท
  ด่านศีรษะทอง 85 บาท
  ด่านท่ากระชับ 85 บาท
  นนครปฐมตะวันออก 90 บาท
  ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 110 บาท
  ด่านท่าม่วง 150 บาท
  ด่านท่ามะกา 175 บาท
  ด่านกาญจนบุรี 220 บาท

ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 20-25 แรก

 เข้าจากด่าน  ออกจากด่าน   อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์
ไม่เกิน ๔ ล้อ
ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี 70 บาท
  ด่านศีรษะทอง 95 บาท
  ด่านท่ากระชับ 100 บาท
  นนครปฐมตะวันออก 105 บาท
  ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 120 บาท
  ด่านท่าม่วง 170 บาท
  ด่านท่ามะกา 200 บาท
  ด่านกาญจนบุรี 250 บาท

ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ningkung