เช็คฤกษ์ออกรถปี 2561 ฤกษ์ดี ปีจอ

31 ม.ค 2561
ใครที่กำลังมองหา “รถใหม่” รับศักราชใหม่ มาหาฤกษ์งามยามดีสำหรับออกรถใหม่ป้ายแดง เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลในปี 2561
เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ
เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนมกราคม 2561 / 2018″

วันอาทิตย์ที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพฤหัสบดีที่ 4, 11
เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนกุมภาพันธ์ 2561 / 2018″

วันอาทิตย์ที่ 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 20, 27
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 7, 14
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 16, 23
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนมีนาคม 2561 / 2018″

วันอาทิตย์ที่ 4, 11
เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 6, 13
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 21, 28
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 2, 9, 16
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันศุกร์ที่ 23, 30
เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 17, 24, 31
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนเมษายน 2561 / 2018″

วันอังคารที่ 24
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 4, 11, 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 20, 27
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 7
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนพฤษภาคม 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 21, 28
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 8
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 15, 22
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 2, 9
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพุธที่ 16, 23, 30
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 4, 11
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 19, 26
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนมิถุนายน 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 4, 11
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันจันทร์ที่ 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 5, 12
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 19, 26
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 6
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพุธที่ 13, 20, 27
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 15, 22, 29
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 2, 9
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนกรกฎาคม 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 2, 9, 16, 23
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 3, 10, 17, 24, 31
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 4, 11, 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 6, 13, 20
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนสิงหาคม 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 6
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันจันทร์ที่ 20, 27
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 7
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันอังคารที่ 21, 28
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันพุธที่ 1, 8
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 10
เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนกันยายน 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 3
เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันจันทร์ที่ 10, 17, 24
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 4
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 12, 19, 26
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 14, 21, 28
เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 1, 8
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนตุลาคม 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 1, 8
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 16, 30
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 3
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 5
เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนพฤศจิกายน 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 12, 19, 26
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 6
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 14, 21, 28
เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 10, 17, 24
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

 

เช็คฤกษ์ดี ฤกษ์เด่น ออกรถ “เดือนธันวาคม 2561 / 2018″

วันจันทร์ที่ 3
เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 11, 18, 25
เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันเสาร์ที่ 1
เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
*** หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. | วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.
 
ก่อนซื้อรถใหม่จะต้องดูฤกษ์ดีและฤกษ์สะดวกวันออกรถใหม่นั้น ก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับ สี่ล้อหมุนของรถยนต์ก็เปรียบเหมือนชีวิตที่ก้าวหน้า นำพาแต่สิ่งดี ๆ ความโชคดีมาให้ คนไทยจึงให้ความสำคัญกับฤกษ์วันออกรถไงล่ะครับ ซึ่งมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะครับ ออกรถมาใหม่ ได้ฤกษ์ดี แต่ไม่มีสติในการขับขี่ ก็นำพาภัยอันตรายเข้ามาได้เช่นกัน

โดย อ.เก่ง ชนกันต์ 

ดูเพิ่มเติม:

ข่าวที่ได้รับความสนใจ

ประเด็นร้อน

รีวิวรถ

ราคารถ