อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศ ประกวดวาดภาพ พร้อมเตรียมสานฝันเส้นทางศิลปะ จัดครั้งต่อไป

ตลาดรถยนต์ในประเทศ | 19 ต.ค 2563
แชร์ 0

การประกวดอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ปรกติแล้วจะพาเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยสถานะการณ์ Covid-19 ปรับเพิ่มรางวัลแทน

อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562
ผู้ชนะเลิศทั้งหมด อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562

โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535

โดยไฮไลท์ของการแข่งขันคือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสด ๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี นอกจากนี้อีซูซุยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า

ปรับเพิ่มรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศเป็น 200,000 บาท
ปรับเพิ่มรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศเป็น 200,000 บาท

โดยในปีล่าสุด อีซูซุได้ใช้หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” ในรอบคัดเลือก และหัวข้อ “พลิกความคิด...คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดรางวัล ประจำปี 2562 ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลพิเศษทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและ รองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม)  พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ได้แก่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม

  1. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ - ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์
  2. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง
  3. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต - ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน


ภาพชนะเลิศจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ด.ญ. กชกร โชคชัย และ ด.ญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์


โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ด.ญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ด.ญ. เบญญาภา ยอดทอง


ภาพชนะเลิศจาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ด.ช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ด.ช. ไกรวิทย์ บุญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม

  1. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี - น.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์
  2. โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี - น.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน
  3. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล


ภาพชนะเลิศจาก โรงเรียนวิสุทธรังษี น.ส. กัญกร ประพันธ์ และ น.ส. กุลชา จินจารักษ์


ภาพชนะเลิศจาก โรงเรียนบ้านบึง มนูญวิทยาคาร น.ส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ น.ส. ไอริณ เหลืองอ่อน


ภาพชนะเลิศจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - น.ส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล

ตรวจเช็ก ราคารถยนต์มือสอง หาที่ถูกใจได้ง่าย มีให้เลือกเพียบ

ningkung
แท็ก Isuzu